Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11048
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles La vida de santa Eulàlia de Mérida
Date / Place traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11548
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccccxcvii-diii
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de santa Eulàlia de Mérida, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccccxcvii] De la vida de santa Eulalia Emerita
text: Eulali Emerita fon de la terra de Portogal e nasque en la ciutat apellade Emeritra e fo verge qui per amor de Jhesuchrist sofferi xii cruels turments … [ diii] … en Berenguer bisbe de la cita ciutat e fundador e comensador de la dita seu passa dequesta vida en lany de nostre Senyor mxx nostre senyor Deu li do bon perdo e si fassa a tots faels chrestians Amen
Record Status Created 2010-07-09
Updated 2011-12-01