Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11046
Authors Desconegut
Titles La vida de sant Bernat bisbe de Vic
Date / Place traduït 1300 ? - 1350 ?
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject Vic
HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11546
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccclxxxvii-ccccxc
Title(s) Desconegut, La vida de sant Bernat bisbe de Vic, traduït 1300 ? - 1350 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ cccclxxxvii] De la vida de sent Bernat bisbe de Vich
text: Sent Bernat fo bisbe de la ciutat de Vich empero fo primerament mongo del monestir de Santes Creus … [ ccccxc] … migensant la gracia de Jhesuchrist sent Bernat lus recaptara gracia e ajutori de qualsevol malaltia
Record Status Created 2010-07-09
Updated 2011-11-30