Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11041
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles La vida de santa Apol·lònia
Date / Place traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11537
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccclxiii-cccclxxi
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de santa Apol·lònia, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cccclxiii] De la vida de santa Apolonia
text: Apolonia fo verge e de la ciutat dalaxandria e son pare e sa mare eran daytal condicio dolenta e mesquina … [ cccclxxi] … e molt alegrament raberen la fe de Jhesuchrist e be xxx milia daltres persones entra homens e fembres e apres la beneyta verge se betejaven e resaberen corona de martiri
Record Status Created 2010-07-08
Updated 2011-12-01