Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1103
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number Bon. 7-IV-20
Title of volume LIBRE | DEL | CONSOLAT | 1484 ( al teixell, amb daurats)
Imprint Barcelona: Nicholas Spindeler, Pere Posa, 1482 - 1484 (Catàleg)
Barcelona: Nicholas Spindeler, 1483 ca. - 1484 (García Craviotto)
Barcelona [?] (Catalogue): Nicholas Spindeler [?], 1484-06-03 [?]
Tarragona [?] (Haebler): 1484-06-03 [?]
1484 [?] - 1485 [?] (ed. Font Rius)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 153 (= III + 148 + II) (guardes de l'època de la relligadura)
Collation [1]10 a2-8 b-m10 n12 o8 [p]8
Page Layout 2 columnes
35 línies (f. 13rb)
Size pàgina 280 × 200 mm
caixa 193 × 140 mm (f. 13)
columna 193 × 63 mm (13rb)
Font gòtica P. Posa 3.107/8 (taula)
Spindeler 5:110 (text)
4:10 11.75 (epígrafs)
Watermark columna (al foli final)
òval amb antena i aspa (taula)
martell dos martells creuats sota una corona (foli 1)
Pictorial elements Caplletres: fins al quadern “o” caplletres gravades amb decoració vegetal de cinc unitats de pauta, llevat la primera que n'ocupa onze; al quadern final no hi ha cap mena de decoració
Condition en bon estat. Són en blanc els ff. o8 (= 140), p1r (= 141) i p8v (= 148); el f. 10 prel., que era en blanc, està substituït per un de modern, també manca l'a1, suplit per un full posterior de dimensions menors. No trobem signatures de quadern fins al plec signat “f”, no hi ha cap plec signat “k” però el text sembla seguir bé. Sense errades a les signatures. Sense foliació antiga, amb foliació moderna a llapis, de la biblioteca; volum sense reclams
Binding moderna, en pell amb ferros daurats (filets senzills), talls daurats
Previous owners (oldest first) Henry Huth, bibliòfil 1878 ad quem (a la primera guarda, ex-libris: “Ex Mvsaeo Hvthii”)
Isidre Bonsoms i Siscart, bibliòfil 1922 ad quem
Associated persons Anotacions de al començament del volum hi ha relligada una carta datada a Londres el 3-7-1912 de Bernard Quaritch, llibreter (1819-03-23 - 1899-12-17) (també hi ha una altra anotació seva conforme ha col·lacionat l'exemplar amb el del British Museum G 7220)
Relligador Francis Bedford, relligador (¨finals s. XIX?)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1951 MS: Cagliari: Universitaria, ms. 80. 1491 - 1510. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial del Consolat de Mar (Spindeler & Posa, 1484-1485), exemplar de la BdC Bon 7-IV-20 (2007)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 1 , n. 2629
Tractat a: Colón et al. (1981-87), Llibre del Consolat de Mar, 1-2. Edició del text de la Real de Mallorca, amb les variants de tots els manuscrits coneguts a cura de G. C. - 3-4 Estudi jurídic i Diplomatari a cura de A. G. 1:12 , n. e
Tractat a: Colón (1978), “Per una edició del Llibre del consolat de mar”, La llengua catalana en els seus textos 209-10 , n. e
Catalogat a: Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 56 , n. 32
Tractat a: Capmany de Montpalau i Surís et al. (1965), Libro del Consulado del Mar. Edición del texto original catalán y traducción castellana de Antonio de Capmany lviii , n. 1
Catalogat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1 , n. 34
Tractat a: Valls i Taberner (1930-33), Consolat de Mar 1:20
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1324
Catalogat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 163
Catalogat a: Copinger (1890-1902), Supplement to Hain's Repertorium bibliographicum: or, Collections towards a new edition of that work in two volumes 1, 2 , n. 5645, 1754
Note duu una nota manuscrita al f. 1. Al Catalogue of Books … British Museum es proposa Barcelona com lloc de impresió, mentre que Haebler suggereix Tarragona. Sobre la primera guarda moderna duu una anotació del 20-10-1817 signada amb les inicials “P.B.D”, en referència a una nota antiquíssima que hi havia al primer foli abans d'enquadernar i que s'ha perdut, on es deia que el llibre va costar 2 sous catalans quan es va imprimir i també s'informava --en una altra anotació perduda--, que va pertàner en 1617 a un professor de teologia de Barcelona; segueix a aquesta anotació una altra en castellà en referència al que diu A. de Capmany sobre l'obra. J. Riera dubta sobre l'autenticitat d'aquesta edició
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/11409 reproducció digital vist 2017-05-29
http://cataleg.bnc.cat/record=b2200288~S13*cat catàleg vist 2017-05-29

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 127
Location in volume ff. 1ra-139vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1090
Consolat de Mar. Consolat de Mar
Language català
Date promulgat 1248 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] Aci comença la taula del / libre del consolat
índex: Capitol primer. En qual mane/ra los consols son quascun any e/lets … [ 9vb] … Capitol .xxx. Que los vassalls de/ don Ferrando Rey de Napols si/en compresos e entesos enles presents/ ordinacions.en cartes .xxviiij./ Aci es acabada la taula del/ libre de consolat
rubr.: [ 12ra] En qual manera los Con/sols son cascun any Elets/ e lo Jutge deles appella/tions capitol i.
text: Q11Uascun/ any la /vespre dela fes/ta de na/dal … [ 139vb] … Rectenense empero los dits cons/sellers e prohomens poder de. Jn/terpretar corregir/. [sic]
epíleg: Fo feta la present crida pre [sic] en Ra/phel puiol corredor dela Ciutat/ de barchenona a .xiii. de Nohem/bre. Anno. domine. M.cccc. l.viii. ab/ dues trompes per los lochs acustu/mats e fore los lochs acustumats en lotge
colofó: Este libre ansi hordenado | De doctrina tant perfeta | Todo per su uia recta | Deu bendicto es acabado
References (most recent first) Cardoner i Planas (1935), “L'edició príncep del Consolat de Mar (Nota bibliográfica)”, Revista Jurídica de Catalunya
Sciolla (1934), “Dell'edizione principe del Consolato del mare”, Atti. Mostra bibliografica e convegno internazionale di Studi Storici del diritto marittimo medioevale
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7973
Location in volume ff. 141va-148rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2933
Consell de Cent. Ordinacions sobre seguretats marítimes
Language català
Date promulgat 1484-06-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 141va] Segueixen se les ordinacions/ nouament fetes sobre les se/guretats maritimes
acc.: Ara hoiats tot hom generalment/ per manament del honorable mos/sen Anthoni pere de rocha crespa/ caualler ragent [sic] la vegaria … tant com ha esguart a sa iurediccio
intr.: Ordonaren los conssellers e promens dela dita ciutat: que com en/ temps passats sien stades fetes diuer/ses ordinacions sobre les segure/tats maritimes … fetes sobre les dites seguretats
tit.: Capitol que totes fustes can-bis [f. 141vb] robes e mercaderies axi/ de vassalls del senyor Rey/ com de estrangers poden es/ser assegurats ço es los vas/salls del senyor Rey deles/ vuyt parts les set e los estran/gers deles .iiij. parts les tres
text: Primerament ordonaren los dits/ consellers e promens que tots e sen/gles nauilis e fustes … [ 148rb] … dubtos tota vegada que ben vist/ los sera a lur bona coneguda
epíleg: Fonch feta la present crida per mi/ Anthoni strada corredor dela ciu/tat a tres de Juny Any Mil cccc/ vuytantaquatra. Aci acaben les ordinacions/ novament fetas sobre les se/curetats maritimes
Number of additional copies of edition 1
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1238
City and Library London The British Library
Collection: Call number IB.52510
Title(s) in copy LIBRE | DEL | CONSOLAT || ED: PR: | S.A. ET L. ( al teixell, gravat en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-148 + II
Collation [*]9] [a-e]10 f-m10 n12 o8 [p]8
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 278 × 205 mm (f. 11)
caixa 190 × 140 mm
columna 190 × 62 mm
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition els quaderns [a-e], sense imprimir, estan foliats a llapis en números àrabs (fins al f. 60), sota la columna externa al marge inferior. Sense foliació impresa ni errades a les signatures de quadern
Binding enquadernació moderna en pell de color taronja amb ornamentació rectangular daurada del segle XIX, amb les armes de Grenville en daurat al pla de les cobertes anterior i posterior; tall daurat
History of volume Adquirit 1954-10
Previous owners (oldest first) Thomas Grenville, bibliòfil (1755-12-31 - 1846-12-17) G.7220 (coat of arms: S)
References (most recent first) Soriano (2009), Inspecció personal
Soriano (1997), Inspecció personal
Catalogue of Books Printed in the XVth Century Now in the British Museum (1971) 10:4
Note translladat de nou a la col·lecció Grenville. Nota al f. II (petit paper enganxat que duu el segell de Bath) com les altres de Grenville: “Consolat Libre del | fo. s.a. et l. (1 ed. Barcelona). This is the extraordinarily rare first edition quoted by Salva in his Catalogue as having superseded the edition printed at Barcelona by Julian Luschner 1502 which had long been regarded as the first. The present copy is supposed to have been printed at Barcelona circa 1490. This was Heber's: I do not know of any other copy”. Entre el quadern “o” i el següent, un foli en blanc i, al verso del següent, també amb el recto en blanc, continuen les “ordinacions fetes sobre les seguretats maritimes”

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-06