Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11039
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles La vida de sant Barlam
Date / Place escrit 1290 [?] - 1320 [?]
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11531
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccciii-ccccxx
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Barlam, escrit 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cccciii] De la vida de Barlam
text: En aquell temps que hom comensave edifficar e bastir los monestirs … [ ccccxx] … Hon Jhesuchrist per merits daquests sants mostra aqui moltes virtuts e miraccles per infinita secula seculorum
Record Status Created 2010-07-08
Updated 2011-12-01