Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11034
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles La vida de sant Antoni
Date / Place traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11386
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. lix-lxxiii
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Antoni, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lix] De la vida de sent Anthoni
text: Antoni fon natural de Agipte e son pare e sa mare foren bons christians … e nagu altre empero no sap on jau lo cors de sent Antoni sino los dits frares
tit.: Del trobament del cors de sent Antoni
text: En qual manera fo lo cors de sent Anthoni atrobat per lo bisbe Teofil en lo temps de Contesti emperador … [ lxxiii] … e aqui son fets molts miracles e virtuts a gloria e laor de Jhesuchrist per merits de sent Antoni
Record Status Created 2010-06-18
Updated 2011-12-01