Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11030
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (II)
Titles La translació de santa Eulàlia verge i màrtir
Date / Place traduït 1490 ad quem
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 12164
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cxcvirb-cxcviira
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La translació de santa Eulàlia verge i màrtir, traduït 1490 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcvirb] Dela translacio del cors dela sancta uerge
text: E2n lanyn apres dela encarnacio dn ihesuchrist. ço es assaber lany .de .DCCC.lxxviij. per uolentat dedeu per amor delqual sancta .Eulalia auia presa mort epassio e martiri per uolentat dedeu lonrat pare hom molt religios larchabisbe de Narbona loqual auia nom Segebotus uenc enla ciutat debarchelona … [ cxcviira] … cor ela es mjyancera entre nos edeu tots dies epregua per nos per queli placia que nos tuyt siam beneyts de deu edela
Note aquest relat no consta a la taula
ID no. of Witness 2 cnum 11363
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. lxvivb-lxviirb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La translació de santa Eulàlia verge i màrtir, traduït 1490 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxvivb] La translacio de santa Eularia verge e martyr
text: [e]4N lan apres dela incarnacio de jesu christ çoes a.viij. cents lxxviij.anys perla voluntat de deu per lamor del qual sancta eularia hauia presa mort e martyri: … [ lxviirb] … perque li placia quens recapte special gracia ab jesu christ que perla sua gran misericordia nos haia merce ens do saluacio
ID no. of Witness 3 cnum 11922
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. xcviivb-xcviiivb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La translació de santa Eulàlia verge i màrtir, traduït 1490 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xcviivb] La translatio de sancta eularia
text: [ xcviiira] E5N lany apres dela incarnacio de iesu crist: ço es a .viij cents .lxxviij. anys per la voluntat de deu … [ xcviiivb] … que per la sua gran misericordia nos haia merçe de tots nostres peccats: ens do saluacio Amen
ID no. of Witness 4 cnum 11923
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. lxvivb-lxviirb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La translació de santa Eulàlia verge i màrtir, traduït 1490 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxvivb] La translacio de sancta Eularia verge e martyr
text: E4N lany apres dela Jncarnacio de Jesuchrist: ço es .viij. cents .lxxviij. anys per la voluntat de deu … [ lxviirb] … que per la sua gran misericordia nos haja merce ens do saluacio
Record Status Created 2010-06-15
Updated 2011-12-01