Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1102
Authors Desconegut
Titles Crònica de Sant Pere de les Puelles
Crònica de la conquesta de Barcelona
Date / Place escrit 1278 a quo - 1283 ad quem (Coll i Alentorn)
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Editat a: Coll i Alentorn (1967-69), La Crònica de Sant Pere de les Puelles
Vist per: Riera i Sans (1990-92), Notes sobre manuscrits i incunables catalans (inspeccions personals)
Subject Sant Pere de les Puelles
HISTÒRIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 1642
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 13 (BITECA manid 1431)
Copied 1411 [?] - 1430 [?] (primera part)
1431 ad quem (segona part)
Location in witness ff. 76v-77
Title(s) Desconegut, Crònica de Sant Pere de les Puelles, escrit 1278 a quo - 1283 ad quem [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 76v] Com Carles magnes Emperador de Roma e Rey de Ffrança jntra en spanya contre los sarrayns
text: E3npero miganssant la gracia de deu … [ 77] … ab lo regne daraguo dela qual cosa parlarem per auant deus uolent
Condition fragment
References Coll i Alentorn (1967-69), La Crònica de Sant Pere de les Puelles 102
Note M. Coll i Alentorn indica la presència d'aquest text al manuscrit, com un resum parcial de la Crònica, tot i que figura com un dels capítols de l'obra en la taula del f. 68v. Resum parcial
ID no. of Witness 2 cnum 143
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 212 (BITECA manid 1114)
Copied 1441 - 1460 (Riera i Sans)
1491 - 1500 (Soberanas)
Location in witness ff. 7v-9v
Title(s) Desconegut, Crònica de Sant Pere de les Puelles, escrit 1278 a quo - 1283 ad quem [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 7v] Altra jstoria en ques conte Com los francesos leuaren per Rey Carles maynes e com son fill appellat ludouich … en vida del dit Carles conquista la Ciutat de Barchinona de Sarrayns
text: D4euets saber que era mort lo primer lotari Rey de franca si romas la terra … [ 9v] … lo qual ludoujch pres muller e hac ne vn fill quj hac nom lotarj lo qual per temps fo emparador de Roma
Condition fragment
References Coll i Alentorn (1967-69), La Crònica de Sant Pere de les Puelles 102
Note Coll i Alentorn el data al 1418 i comenta que es tracta d'una compilació parcial, amb el text independent d'uns capítols de la crònica
ID no. of Witness 3 cnum 2547
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 225, núm. inventari 7466 (BITECA manid 1957)
Copied Barcelona: Jeroni Pujades, 1599-02-06
Location in witness ff. 3-8v
Title(s) Desconegut, Crònica de Sant Pere de les Puelles, escrit 1278 a quo - 1283 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 3] Chronica y primera fundacio el monastir de St. Pere || Copiada e treta per mi Hieronym Pujades, en los sagrats Canons Doctor Ciutada de Barçelona de un llibre manuscripto que als 6 de febrer añ de nostre senyor 1599, me presta la molt Reverent Senyora Abbadessa de dit Monastir y Convent
rubr.: [ 4] C3OM Regna Lotari Rey de França ix. añs e mori
text: Apres del par primer Pipi Rey de França … [ 8v] … e are jau en una tomba patita en la capella de sent benet
Condition fragment
References Coll i Alentorn (1967-69), La Crònica de Sant Pere de les Puelles 100-1
Note Còpia d'un manuscrit del Monestir de Sant Pere de les Puelles
ID no. of Witness 4 cnum 2549
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les, sense signatura (BITECA manid 2315)
Copied 1610 ca. (M. Coll i Alentorn -text de la crònica-)
1601 - 1700
1591 - 1610 (E. Duran)
Location in witness ff. 4-12v
Title(s) Desconegut, Crònica de Sant Pere de les Puelles, escrit 1278 a quo - 1283 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 4] Com regna Lotari rey de França IX anys e mori apres del pare primer Pipi rey de França regna son fill primer Lotari rey de França en lany de nostre senyor Iesuchrist DCCVIII e quatre mesos … [ 12v] … E aço fo en lany de nostre señor noucents vuytanta sis. Deo gratias. A la qual dona sancta Matruy apres la han trelledada les monges del monestir de Sent Pere e Are jau en vna tomba patita en la capella de Sanct Benet.
Condition fratment
ID no. of Witness 5 cnum 2548
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, (BITECA manid 2314)
Copied 1739 ca. (M. Coll i Alentorn -per al fraagment de la crònica-)
1701 - 1800
Title(s) Desconegut, Crònica de Sant Pere de les Puelles, escrit 1278 a quo - 1283 ad quem
References Coll i Alentorn (1967-69), La Crònica de Sant Pere de les Puelles 101
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-02