Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1102
Name Narcís Vinyoles (Mossèn), Ciutadà de València
Sex H
Title Ciutadà de València
Milestones Naixement València 1440 ca.
Floruit 1468 - 1516
Lloc vinculat València
Associated Persons amic de/d': Bernat Fenollar (Mossèn), Prevere
amic de/d': Joan Moreno, notari
amic de/d': Jaume Gassull i Almenar (Mossèn), Cavaller
amic de/d': Baltasar Portell, poeta
amic de/d': Genís Fira, clergue secular (1450 ca. - 1414)
nebot de/d': Damià Vinyoles (Floruit 1400 - 1500)
marit de/d': Brianda de Santàngel (Floruit 1400 - 1500)
Affiliation poeta
polític
fe catòlica romana
Institutional Affiliation Conseller jurat Ciutat de València
Conseller administrador de llotja Llotja de València
Oficial comptador València: Generalitat Valenciana (1468 - 1516)
Altres col·laborador València: Inquisició
Author of texid 5317 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… De vos y de mi lo temps assegura, escrit 1495 - 1496 ca.
texid 1534 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
texid 1443 Francí de Castellví, Baró Baronia de Benimuslem… Trobant-se Mars ab Venus en un temple, escrit 1450 - 1500
texid 4274 Francí de Castellví, Baró Baronia de Benimuslem… Vós sou, quant yo parle, la veu que rahona, escrit 1470 [?] - 1490 [?]
texid 3587 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Alçant los ulls en creu per a mirar-te, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 4568 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Atenyeran aquells goigs mes orelles, escrit 1499 a quo
texid 3588 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Bell papagay ab penes d'esperança, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 4570 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Crea'm, Senyor, hun cor de nova pasta, escrit 1499 a quo
texid 4574 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Cura'm los ulls ab l'ungüent o col·liri, escrit 1499 a quo
texid 3583 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Del zodíach, on són los dotze signes, escrit 1488 ad quem
texid 4563 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Donchs Capità, dóna'm les armes tues, escrit 1499 a quo
texid 4571 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, En aquell jorn amarch de dol y d'ira, escrit 1499 a quo
texid 4565 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Fill de peccat y nat de inconstància, escrit 1499 a quo
texid 4561 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Fruyt divinal collit d'umana planta, escrit 1499 a quo
texid 1983 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Homília sobre el Salm Miserere mei Deus, escrit 1499 a quo
texid 4572 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Just sacerdot, ministre sens cautela, escrit 1499 a quo
texid 3073 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, L'espill inmens hon vós morau, senyora, escrit 1511 a quo
texid 3589 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, La nau Jesús d'aquell port se partia, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 11214 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Lo Credo in Deum aplicat per sos articles a la Mare de Déu de l'Esperança, escrit 1511 - 1515 ad quem ?
texid 11215 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Los goigs de la Verge Maria d'Esperança, escrit 1511 - 1515 ad quem
texid 4573 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Los meus cinch senys rebel·les, flachs y pobres, escrit 1499 a quo
texid 3330 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mare de Déu, qui sols pogués meréxer, escrit 1474 ca.
texid 3590 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mirant en vós, examen de pintura, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 3591 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mirant lo cel brodat d'estel·les clares, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 3592 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mon esperit està ple de sospita, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 4576 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mos donatius ¨què són, ni mes offertes?, escrit 1499 a quo
texid 4569 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mos mals escrits, en compte del diable, escrit 1499 a quo
texid 5282 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Non po sentire lo insensibil morto
texid 4560 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, O immortal y mort per mos delictes, escrit 1499 a quo
texid 3321 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, O pur engast de l'alt carvoncle feta, escrit 1474 ca.
texid 3586 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Pensant en vós, tresor de ma ventura, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 5270 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València… Per exercir Venus la sua glòria, escrit 1500 ad quem
texid 1982 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Per ymitar aquella gran reyna, escrit 1475 - 1499-05-11 ad quem
texid 4579 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Quant me veuràs apparellat a rebre, escrit 1499 a quo
texid 4562 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Que may sens Tu, Senyor, a Tu no miren, escrit 1499 a quo
texid 4575 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Sens Tu, Senyor, què só sinó cendra?, escrit 1499 a quo
texid 4577 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Senyor immens, Déu meu, no·m desempares, escrit 1499 a quo
texid 4567 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Serà fet net mon esperit immunde, escrit 1499 a quo
texid 4578 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Syon som tots ab l'aygua del babtisme, escrit 1499 a quo
texid 3581 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Tal animal no·s posa may en rama, escrit 1490 [?] - 1516 [?]
texid 4566 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Tu·ns has donat, Senyor, ampla carrera, escrit 1499 a quo
texid 3585 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Un quern he legit de cobles discretes, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 3582 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Vós que portàs aquella bala rica, escrit 1488 ad quem
texid 4564 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Y axí, Senyor, tinc ferma la sperança, escrit 1499 a quo
References (most recent first) Tractat a U. Erfurt et al. (2018-), FactGrid , n. Q425478
Vida tractada a Wikimedia Foundation (2012-), Wikidata , n. Q610622
Tractat a Dutton et al. (1990-91), El cancionero del siglo XV, c. 1360-1520 7:469
Tractat a Gassull et al. (1989), Obra religiosa 69
Vida tractada a Gran Enciclopèdia catalana (1988) 24:208 , n. sv
Tractat a Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 187-92
Tractat a Ferrando (1978), Narcís Vinyoles i la seua obra
Note sembla ser que fou doctor en dret i per part de l'esposa estava emparentat amb una de les famílies converses més riques de València; la dona escapà de la Inquisició per les bones relacions del marit
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q610622 vist 2023-07-04
https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q425478 vist 2023-10-02
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-05-03