Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11029
Authors Desconegut
Titles Exemple d'un sant ermità
Date / Place escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
Language català
Text Type: Prosa
Subject FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11322
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 39 (BITECA manid 1248)
Copied 1401 - 1450 (Wittlin)
Location in witness ff. 142v-143
Title(s) Desconegut, Exemple d'un sant ermità, escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 142v] Eximplj dun sant hermita
text: U2n sant hom hermita estaua al desert e fahia molt alta ujda … [ 143] … E sapies per cert que ell ha vuy reebuda tota sa gloria e la derrera honor que james reebe e es sabolit en jnfern e serra tormentat aytant com deus serra deus
Record Status Created 2010-05-17