Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11028
Authors Desconegut
Titles Exemple de sant Johan boca d'or
Date / Place escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
Language català
Text Type: Prosa
Subject FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11321
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 39 (BITECA manid 1248)
Copied 1401 - 1450 (Wittlin)
Location in witness ff. 141-142v
Title(s) Desconegut, Exemple de sant Johan boca d'or, escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 141] U2na uegada era .j. artiacha lo qual hauia nom Johan quj era amereuella hom fort sant e verge e de bona vida … [ 142v] … E jo prech tots aquels qui legiran aquest mjracle nel oyran que pregen deu per anima daquell quj la dicta ne aço ha scrit
Record Status Created 2010-05-17