Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11025
Authors Desconegut
Titles Exemple d'un monge
Date / Place escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
Language català
Text Type: Prosa
Subject FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11318
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 39 (BITECA manid 1248)
Copied 1401 - 1450 (Wittlin)
Location in witness ff. 136-140v
Title(s) Desconegut, Exemple d'un monge, escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 136] Eximplj dun monge
text: E2ra vn monge que vench amalaltia e fo fort malalt e de mentre que estaua en passar en tots los altres monges li estauen dauant ell gira tots los huyls en uers e torna fort desfigurat … [ 140v] … haurem lo tant cercat que nos fugira e pemdrem [sic] lo e estara ab nos que haurem enbellides nostres consciencies e axj faran ho en gujsa que estia ab nos
Record Status Created 2010-05-17