Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11021
Authors Desconegut
Titles Pulcrum exemplum
Pulchrum exemplum
Date / Place escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
Language català
Text Type: Prosa
Subject FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11314
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 39 (BITECA manid 1248)
Copied 1401 - 1450 (Wittlin)
Location in witness f. 134r-v
Title(s) Desconegut, Pulcrum exemplum, escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 134] Pucrum exemplum
text: U2n hom fo qui hauia .iij. amichs e amaua la .j. mes que so matex … [ 134v] … plaçia adeu que en tal guisa hi siam ho rahonats que dauant la sua presencia vengam
Record Status Created 2010-05-17
Updated 2012-10-29