Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1101
Name Bernat Fenollar (Mossèn), Prevere
Sex H
Title Prevere
Milestones Naixement Penàguila 1438 ca.
Lloc vinculat València
Mort València 1516-02-28
Associated Persons amic de/d': Jaume Gassull i Almenar (Mossèn), Cavaller
amic de/d': Joan Moreno, notari
amic de/d': Baltasar Portell, poeta
amic de/d': Narcís Vinyoles (Mossèn), Ciutadà de València
corresponsal de/d': Isabel Suaris, noble
amic de/d': Miquel Peres (Naixement València 1455)
Affiliation clergue secular
poeta
fe catòlica romana
Institutional Affiliation Altres beneficiat, domer i sots-obrer Catedral de València
Author of texid 5348 Bernat Fenollar, Prevere, Ab aquella fúria que de molta voluntat, escrit 1516 ad quem
texid 4275 Bernat Fenollar, Prevere, Al bé que vull més que ma vida, escrit 1516 ad quem
texid 1533 Bernat Fenollar, Prevere, D'acte semblant tan virtuós, escrit 1474
texid 2501 Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 3584 Bernat Fenollar, Prevere, Del nom gentil de vna gentil dama, escrit 1490 [?] - 1516 [?]
texid 4277 Bernat Fenollar, Prevere, Diversament un [bell] nom se recita, escrit 1516 ad quem
texid 4278 Bernat Fenollar, Prevere, Ja los grans rius de vostres béns corrien, escrit 1516 ad quem
texid 5317 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… De vos y de mi lo temps assegura, escrit 1495 - 1496 ca.
texid 1534 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
texid 2350 Bernat Fenollar, Prevere ~ Joan Vidal ~ Joan Verdanxa ~ Pere Vilaspinosa ~ Miquel Estela, Comanador… Per be que lo mon en tals fets huy sia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 3312 Bernat Fenollar, Prevere, L'alta sens par, humil verge Maria, escrit 1474-02-11 a quo
texid 2838 Bernat Fenollar, Prevere, Lo credit gran que de subtil entendre, escrit 1497 ad quem
texid 3593 Bernat Fenollar, Prevere, Lo suar guarex la febra, escrit 1458 - 1511
texid 3335 Bernat Fenollar, Prevere, Los qui·m desiau loar, escrit 1474 ca.
texid 2848 Bernat Fenollar, Prevere, Ma volentat, no menys freda que marbre, escrit 1497 [?]
texid 5271 Bernat Fenollar, Prevere, Mercuri, prest en sos modos y vias, escrit 1500 ad quem
texid 3313 Bernat Fenollar, Prevere, Mirant, senyor de molta reverència, escrit 1474 ca.
texid 5359 Bernat Fenollar, Prevere, Per aquell senyor que usant de humanitat vol, escrit 1516 ad quem
texid 5390 Bernat Fenollar, Prevere ~ ~ ~ ~… Per be que lo mon en tals fets huy sia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 4707 Bernat Fenollar, Prevere… Per mils sentir dels fets la fi, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 4279 Bernat Fenollar, Prevere, Per mitigar l'enuig del gran estiu, escrit 1516 ad quem
texid 3314 Bernat Fenollar, Prevere, Puix Déu jamés les gràcies nos dóna, escrit 1474 ca.
texid 4065 Bernat Fenollar, Prevere, Quasi libert, content de ma ventura, escrit 1440 [?] - 1486 ad quem
texid 1532 Bernat Fenollar, Prevere… Qui, Déu, vos contempla de la creu en l'arbre, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 1535 Bernat Fenollar, Prevere… Regles d'esquivar vocables o mots grossers o pagesívols, escrit 1492
texid 2851 Bernat Fenollar, Prevere, Vn altre sent Pau No sou vos, mossenyer, escrit 1497 ad quem
texid 2949 Bernat Fenollar, Prevere, Vostres goigs ab gran plaer, escrit 1535 ad quem
texid 1443 Francí de Castellví, Baró Baronia de Benimuslem… Trobant-se Mars ab Venus en un temple, escrit 1450 - 1500
texid 4274 Francí de Castellví, Baró Baronia de Benimuslem… Vós sou, quant yo parle, la veu que rahona, escrit 1470 [?] - 1490 [?]
Other Associations with Works texid 1536 Col·lectiu, Trobes en llaor de la Verge Maria, editat 1474-02-11
texid 2849 Joan Roís de Corella, Cavaller, Tres causes son que, ab fredor de marbre, escrit 1497 ad quem
References (most recent first) Vida tractada a Wikimedia Foundation (2012-), Wikidata , n. Q24059
Tractat a Gran Enciclopèdia catalana (1988) 11:32 , n. s. v.
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q24059 vist 2023-07-04
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2023-07-04