Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11019
Authors Desconegut
Titles Exemple d'aquells qui han devoció en lo cors de Jhesuchrist
Date / Place escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
Language català
Text Type: Prosa
Subject FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11312
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 39 (BITECA manid 1248)
Copied 1401 - 1450 (Wittlin)
Location in witness f. 133
Title(s) Desconegut, Exemple d'aquells qui han devoció en lo cors de Jhesuchrist, escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 133] Exempli de aquells quj an deuocio en lo cors de Jhesuchrist
text: U3na uagada fou .j. hom que hauia fort gran deuocio en lo cors … e hac lo cors de ihesu christ tots temps en gran honor e en gran reuerencia com nos deuem tots hauer
Record Status Created 2010-05-17