Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1100
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 989
Title of volume ordi[n]ac[cions] del[a M]a[…]eras[…] ( al llom)
Copied 1452 - 1458 (ed. Colon et alii)
1451 - 1500 (ed. Font i Rius)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 140 (= ii-cli + 1)
Page Layout 2 columnes
41 línies (f. 2ra2ra)
Size pàgina 290 × 215 mm
caixa 208 × 141 mm
columna 208 × 65 mm (f. 2ra)
Hand gòtica cursiva
Pictorial elements Caplletres: decorades
Other features Justificació: a punta seca
Condition manquen alguns folis al principi
Binding antiga, en pell sobre taula, conserva a cada pla quatre dels cinc bollons que hi tenia; restes de tanques metàl·liques, llom malmès amb restes d'un títol en lletra gòtica; per preservar la relligadura el volum es conserva dins d'una caixa
History of volume Adquirit 1928
Previous owners (oldest first) Esteve Balssell (Floruit 1522) 1522 (ex-libris: “Aquest libre es denesteue balssell lo quall compra den loys de Res librater en lo any 1522”)
Lluís de Res, llibreter 1522 (ex-libris)
Joan de Trillo (Floruit 1450 [?] - 1500 [?]) (ex-libris: “aquest libre es den Johan de Trillo” (cursiva humanística s. XV))
Jerónimo Zurita y de Castro, Mestre racional de Saragossa [1571] 1580 data de mort
Bernardo Pereira, llibreter 1928
References (most recent first) Tractat a: Lacarra Ducay et al. (1999), Libro del conosçimiento de todos los rregnos et tierras et señorios que son por el mundo et de las señales et armas que han. Edición facsimilar del manuscrito “Z” (Múnich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. hisp. 150) 28
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Colón et al. (1981-87), Llibre del Consolat de Mar, 1-2. Edició del text de la Real de Mallorca, amb les variants de tots els manuscrits coneguts a cura de G. C. - 3-4 Estudi jurídic i Diplomatari a cura de A. G. 1:12 , n. Ms. F
Tractat a: Colón et al. (1981-87), Llibre del Consolat de Mar, 1-2. Edició del text de la Real de Mallorca, amb les variants de tots els manuscrits coneguts a cura de G. C. - 3-4 Estudi jurídic i Diplomatari a cura de A. G. 4:61
Tractat a: Colón (1978), “Per una edició del Llibre del consolat de mar”, La llengua catalana en els seus textos 209 , n. Ms. C
Tractat a: Capmany de Montpalau i Surís et al. (1965), Libro del Consulado del Mar. Edición del texto original catalán y traducción castellana de Antonio de Capmany lvii , n. g
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 92 i 144
Tractat a: Wagner (1931), “Sobre els orígens del Consolat de Mar”, Revista Jurídica de Catalunya 255-65
Tractat a: Valls i Taberner (1930-33), Consolat de Mar , n. F
Tractat a: Valls i Taberner (1929), “Notes sobre el Consolat de Mar”, Revista de Catalunya 194-209
Note podria ésser còpia d'un exemplar del segle XIV segons ed. Font i Rius, p. lvii. Al foli de pergamí enganxat al pla anterior hi ha diverses notes de posseïdors, i diverses proves de ploma. Al capdemunt del primer foli es pot llegir “1534”

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 123
Location in volume ff. 1ra-126ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1090
Consolat de Mar. Consolat de Mar
Language català
Date promulgat 1248 - 1400
Incipits & explicits in MS índex: [ 1ra] D2Els bons costums e usatges del amar c. 14 … [ 3va] … si lo patro fara vltra la empresa ab los mercaders 143
text: [ 5] Q3Uant demonde per scrit deuant ells proposade … [ 126ra] … E si ha menys deuallen leuan hom segons que seran
References (most recent first) Wagner (1931), “Sobre els orígens del Consolat de Mar”, Revista Jurídica de Catalunya 255-65
Valls i Taberner (1929), “Notes sobre el Consolat de Mar”, Revista de Catalunya 194-209
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2758
Location in volume ff. 127rb-133ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2925
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols per a la seguretat dels navegants
Language català
Date promulgat 1340-11-22
Incipits & explicits in MS text: [ 127rb] P3Rimerament que tot mariner o ballester … [ 133ra] … E3Daquestes cosas deguen auer manament tots hoficials del Senyor Rey e Consols de seruar e de tenir aytant com lo senyor Rey plaura
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2759
Location in volume ff. 133vb-135vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2926
Consell de Cent. Ordinacions dels consellers de Barcelona sobre el consolat de Sicília
Language català
Date promulgat 1458 ad quem
Incipits & explicits in MS prol.: [ 133vb] S3Apian tots quants aquesta carte veuran que com deuant en guillem dela serra en pere dezuillar (…) en Ramon fiualler (…) consellers dela ciutat de Barchelona … [ 134ra] … los quals ordonaments he Capitols ara fets he ordonats sobre los dits consolats son aquests qujs seguexen
text: P3Rimerament ordonem los dits Consellers e promens dela Ciutat de barchelona de uoluntat e de consentiment dels mercaders e patrons de naus e de tots altros vexells … [ 135vb] … ço es a ssaber que fos partit a sou he almira als mercaders qui en la terra se atrobaran
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2757
Location in volume ff. 136ra-139vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2956
Consell de Cent. Ordinacions de consellers de Barcelona sobre fets marítims
Language català
Date compilat 1452-11-21
Incipits & explicits in MS intr.: [ 136ra] A3Re hoiats per manament del honorable mossen arnau gujllem pestor caualler … [ 136rb] … puxen esser conuenguts los asagurados en juy e fora fuy
text: [ 136va] Item hordonaren los dits consellers … [ 139vb] … ho puxen esmenar he interpretar aytantes veguades com se vullen a lur conegude
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04