Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11004
Authors Desconegut
Titles Capítols de la confraria de les portes i portadors de lletres de Mallorca
Date / Place escrit 1440 - 1451
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject OFICIS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11296
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1871 (BITECA manid 1097)
Copied Ciutat de Mallorca: 1440-01-14
Location in witness ff. 12-14v
Title(s) Desconegut, Capítols de la confraria de les portes i portadors de lletres de Mallorca, escrit 1440 - 1451
Incipit & Explicits prol.: [ 12] A2justats […] a honor e gloria del benuyrat apostol mossenyer sent Jacme ordonaren de licencia uoluntat e consentiment del molt honorable mossen Berenguer dolms Caualler Conseller … los Capitols saguents los quals sian seruats en la forma e manera desus continuada
text: I2tem ordonarem que neguna persona qui no sia dela confraria axi con son procurados o altres los quals sots color de donacio cessio o consignacio hauent de altres aportant letres … [ 14v] … ab la reseruacio en lo propdit capitol feta [signatura del Gouernador]
Record Status Created 2010-05-12