Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11002
Authors Pelagius I, Papa
Johannes
Rufinus Aquileia
Titles Verba seniorum
Col·lacions dels sants pares
Date / Place traduït 1458 ad quem
Language català
grec (orig.)
llatí (interm.)
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.56.3
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.56.3
Note el pròleg de l'obra s'atribueix a Rufinus Aquileia (llatí)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 110
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10265 (BITECA manid 1090)
Copied 1426 - 1458 ad quem (mort del seu primer posseïdor conegut)
Location in witness ff. i-ii prel. + 1ra-77ra
Title(s) Johannes Cassianus, Col·lacions dels Sants Pares (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?] pròleg
Pelagius I, Papa… Verba seniorum, traduït 1458 ad quem
Collacions dels sants pares
Incipit & Explicits rubr.: [ ira prel.] Començen les Rubriques appellat collacions dels sants Pares ço es a saber los Consells de sancta vida que fahien los sants Pares Monges e hermjtes E los bons eximplis e la bona doctrina que donauen als altres
índex: P3rimerament del prolech del present libre en la prima carta … [ iira prel.] … Los Monges nouicis en lo temps dels sants pares lxxv
rubr.: [ 1ra] Començen les Collacions dels Sants Pares les quals foren escrites per alguns dexebles lurs a perdurabla memoria dels esdeuenidors
text: N7o es negun dupte lo mon esser sostengut per merjt dels Sants Pares Dels quals en aquest libre lurs doctrines son scrites … [ 77ra] … de cor nex posseyment dela perfeccio dela caritat apostolical Ço es amor de deu la qual cosa es sobre tots los altres bens. Deo gracias. Amen
colofó: Ffinito libro sit laus et gloria Christo. Amen. Benedictum sit nomine domini nostri jhesuchristi et gloriose virginis Marie Matris eius et omnjum sanctorum suorum in eternum et vltra Amen
References Editat a: Batlle (1976), “Dues versions medievals catalanes d'Apostegmes”, Studia Monastica 55-59
Record Status Created 2010-04-23
Updated 2017-12-18