Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10999
Authors Desconegut
Titles Saltiri arromançat
Salteri
Psalterium
Salms [?]
Language català
llatí (orig.)
Associated Persons Traductor: Desconegut
Subject BÍBLIA
BÍBLIA: V. T. SALMS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 629
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 106 (BITECA manid 1439)
Copied 1401 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 1ra-43ra
Title(s) Desconegut, Saltiri arromançat (tr. Desconegut) [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] LETRA TRAMESA AL PAPA DAMASCO [sic] PER SENT IERONIM DOCTOR
prol.: L4esperit de proffecia no es tostemps en les penses … [ 1vb] … seguint amal Cantich dels salms no pot fer pecat per ço com ha llaor de deu en son cor. Apres daquesta ujda de deu en la glorja salegrara en la sua anjma enbelljra. Jn secula seculorum AMEN
acc.: .ih. maria. xps.
rubr.: Comença lo primer Salm del Saltiri fet per lo sant profeta dauiu e rey de iherusalem. BEATVS VIR QVI HABIJT IN CONSILIO IMPIORUM & IN VIA PECCATORUM NON ST ETIT in catedra [sic] pestilençie non sedit
text: A4QVELL BARO. ES BENHAVENTVRAT qui no ana en consell dels maluats e no stech en la carrera dels pecadors … [ 43va] … L louaulo [sic] ab çimbols be sonants L Louau lo [sic] en çimbols de iubilaçio Tot spirit llou lo senyor. Amen
References Vist per: Casanellas (2010), Inspecció personal
Tractat a: Perarnau (1978), “Aportació al tema de les traduccions bíbliques catalanes medievals”, Revista Catalana de Teologia 74 i ss.
Tractat a: Bohigas (1967), “La Bíblia a Catalunya”, II Congrés litúrgic de Montserrat
Ed. parcial a: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana , n. (ed. un fragment)
Note la nota de 1820 atribuïa aquest text a Corella (al primer foli una mà del s. XIX afegí un títol explicatiu: “Saltiri feyt per lo Profeta Daviu Rey de Jherusalem. trellat de latí en romanz (raonablement) per lo Inclit Reverent Mestre Johan Roig de Corella, Mestre etc. en Sacra Theologia: y renovellat ara en lo any 1820”; aquesta mateixa mà, al f. 42vb va copiar el parenostre). Perarnau no assenyala aquesta còpia com a traducció de Corella, i Casanellas confirma que el text no es correspon amb el de la traducció corellana. El Translat Db tracta la Lletra a papa Damasco com a text independent
Record Status Created 2010-04-10
Updated 2013-05-31