Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10995
Authors Bernat de Llupià
Titles Capítols del gremi de forners de Mallorca
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Ciutat de Mallorca
OFICIS
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11101
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Severa, B102-V2-4 (BITECA manid 1081)
Copied 1401 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 17v-18
Title(s) Bernat de Llupià, Capítols del gremi de forners de Mallorca
Incipit & Explicits text: [ 17v] I3tem que com en temps del noble mossen Olfo de proxida (…) de Malorques sia stat en hun capitol prouehit … per lo qual se vinguen scruyre dubs tres jorns
text: [ 18] Jtem vol e mana axi mateix lo dit honorable lochtinent … la meytat al fisch del senyor Rey e lalatra meytat ala caxa dela almonya
Note signatura autògrafa de Bernat de Llupià. Segueix la confirmació en llatí de 1437
Record Status Created 2010-03-12