Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1098
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1728
Felip de Malla. Memorial del pecador remut I
Language català
Date escrit 1419 - 1424
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Esp. 6 Fol
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach [?], 1495 ca. (Salvá)
Location in witness ff. 1ra prel.-12vb prel. + ira-clxxxxixrb
Incipits & Explicits in witness tit.: [ 1 prel.] Peccador Remut
rubr.: [ 2ra prel.] Rubrica dela primera part del libre apellat memorial del peccador remut: Lo qual tracta contemplatiuament dela mort y passio del fill de deu: … E es partida aquesta primera part: en docents cinquanta capitols
índex: E comença lo prohemi del libre a .Car. I. Capitol primer: tractant dela multitut y magnitut deles penes … [ 12vb prel.] … Capitol .cc.l. y derrer com la verge maria nega los dits de orpheu y proua que vida seria fi de mort per resurrectio y consent voluntariament ala mort de son fill: y com oyt aso se leua tot lo sanct auditori a. Car c.lxxxxviii. Finis
rubr.: [ ira] Comença la primera part del libre appellat Memorial del peccador remut … Compilat per lo reuerent Mestre Phelip de malla mestre en arts y en sacra Theologia canonge y ardiaca de penades en la sancta seu de Barçalona
tit.: Prohemi
prol.: P11Er tal com solament aquel temps dela vida y peregrinacio: … [ iiiira] … ab esta fiança en via de complanta dela mort de Jesus comens dient
rubr.: Capitol primer tractant dela multitut y magnitut deles penes de Jesus … y cogitar lo home remut y hauer de aquells compasio
text: [I]6Ustus petit et non est qui recogitet in cor de suo. … [ clxxxxixrb] … mas axi me ha plagut amar atu de grat. E açi ha fi aquesta primera part de aquest libre. Deo gracias
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28