Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10987
Authors Ciril
Titles Oraculum angelicum Cyrilli
Revelació de sant Ciril
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Texts cnum 1999 MS: Arnau de Vilanova, Super facto adventus Antichristi, escrit 1305-07-11 (de fet, és la data en que pronuncià el parlament en català, no pas la de crea. Morella: Arxiu Arxiprestal, I, 1307 - 1400
References (most recent first) Tractat en: Mensa i Valls (2012), “La vernacularització al catalàde textos profètics, bíblics i teològics en la Confessió de Barcelona d'Arnau de Vilanova”, El saber i les lleng#ues vernacles a l’època de Llull i Eiximenis. Estudis ICREA sobre vernacularització
Editat a: Mensa i Valls (2009), “Les obres espirituals d'Arnau de Vilanova i la “Revelació de sent Ciril” (Oraculum angelicum Cyrilli)”, Arxiu de Textos Catalans Antics 250-53
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 3163
City, library, collection & call number Morella: Arxiu de la Basílica Arxiprestal de Santa Maria de Morella, IV (BITECA manid 2102)
Copied 1401 - 1500
Title(s) Ciril, Revelació de sant Ciril
Incipit & Explicits text: E la primera d'aquelles .xxii. es que volenters se lunyaran de lur cella e de lur monestir … car neguna cura no haruan de seguir ni de resemblar en abstinencies e oracions e humilitat e paciencia e suavesa e temperament e caritat e altres virtuts
ID no. of Witness 2 cnum 8733
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 148 (BITECA manid 2040)
Copied 1551 - 1600 (A. Fàbrega)
1528 a quo (ref. a uns fets d'aquest any al f. 130)
Location in witness f. 130r-v
Title(s) Desconegut, Mals que reinen al món, escrit 1520 ad quem [?] catàleg
Ciril, Revelació de sant Ciril fragment [?]
Incipit & Explicits acc.: [ 130] En lany dela natiuitat de nostre senyor deu jesucrist Mcccclxxviiij. a dos de febrer dia dela verge Maria … aduenjment de […]
text: Com […] deles coses terrenals se sia proveent so es no trobar justicia veritat […] entrel prohisme … [ 130v] … del dit libre en lany de [Mi] cccc x§ aia trasladade de […] en lany [1575] [?] a x de gener
Note text de mal llegir; el foli comença amb una anotació sobre un terratrèmol del 2-2-1478. Segons Puig i Oliver és un fragment d’una profecia de sant Ciril, i podria ser el mateix text que fou traduït i extractat per Arnau de Vilanova dins de la Confessió de Barcelona
Record Status Created 2010-03-11