Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1097
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Pere Bohigas
Title Fondos manuscritos de Bibliotecas de Mallorca
Source Biblioteconomía
Date / Location I 1944: pp. 5-15
Held by Barcelona: Biblioteca de Catalunya 01-8au-C33/6 Biteca 5-4
Barcelona: Biblioteca de treball 01-8au-C33/6 Biteca 5-4
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2361 MS: Bunyola: Biblioteca Família Zaforteza, Còdex Burgues-Zaforteza. 1391 - 1400. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2362 MS: Bunyola: Biblioteca Família Zaforteza, Còdex Quint-Zaforteza. 1401 - 1500. Desconegut, Capítols a honor del Sagrat Cos de Jesucrist.
manid 2359 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Capitular, 3416. Ciutat de Mallorca: per a Cabiscol, Vicari, 1331 [?]. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1025 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 22. Ciutat de Mallorca: Jordi Pastor, 1451 - 1500. Desconegut, Ordinacions del regne de Mallorca, promulgat 1350 - 1450.
manid 1700 MS: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana, Ms L 1 [BDDM] 5. Ciutat de Mallorca[?]:, 1341 - 1360. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1638 MS: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana, Ms L g 3. 1351 - 1400. Ramon Llull, Arbre de filosofia d'amor, escrit 1298-10.
manid 1711 MS: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana, Ms L j 4. 1401 - 1500. Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12.
manid 1702 MS: Ciutat de Mallorca: Família Pueyo, 2. 1401 - 1500. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1234 MS: Ciutat de Mallorca: Família Pueyo, 8. Mallorca: Pere Torrella, Veguer de Ciutat de Mallorca, 1291. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 1647 MS: Ciutat de Mallorca: Franciscans, 11 (Biblioteca March). 1491 - 1520. Ramon Llull, Art breu (tr. Desconegut), escrit 1308-01.
manid 2360 MS: Ciutat de Mallorca: Monestir de La Real, BB-SL-109. 1320. Aurelius Augustinus Hipponensis, Bisbe d'Hipona… Regla de les monges de santa Margarida de Mallorca.
manid 1208 MS: Ciutat de Mallorca: Museu de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana, 11 s/n. 1401 - 1500. Desconegut, Misèria del hom i dels beneficis de Déu.
manid 1321 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 156. Ciutat de Mallorca[?]: Jeroni Alemany i Flor, 1763. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1216 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 795. 1451 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1720 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1002. 1391 - 1410. Ramon Llull, Llibre de santa Maria, escrit 1290.
manid 1706 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1005. 1401 - 1410. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1707 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1006. 1351 - 1400. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1704 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1010. 1401 - 1500. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1709 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1021. 1401 - 1450. Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
manid 1631 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1025. 1351 - 1400. Ramon Llull, Llibre del gentil i dels tres savis, escrit 1273 - 1275 [?].
manid 1682 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1042. 1481 - 1500. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 1722 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1071. 1301 - 1350. Ramon Llull, Llibre del gentil i dels tres savis, escrit 1273 - 1275 [?].
manid 1725 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1103. Guillem Pagès, et al., 1391 - 1410. Ramon Llull, Taula general, escrit 1293-09 - 1294-01.
manid 2157 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, 2. 1401 - 1500. Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285.
manid 1770 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, Societat Arqueològica Lul·liana 8 (Museu de Mallorca). 1551 - 1600. Jaume d' Olesa i Sanglada, Mirall de bé viure e de bé confessar, escrit 1515 a quo - princeps.
manid 1159 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, 4. 1376 - 1400. Col·lectiu, Cançoner d'Estanislao Aguiló, compilat 1301 - 1400.
manid 1639 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, sense signatura. Mallorca:, 1401 - 1425. Ramon Llull, Arbre de filosofia d'amor, escrit 1298-10.
manid 2363 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, s/n. 1401 - 1500. Desconegut, Opuscle sobre la Passió, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
Source of Data for Libraries libid 1044 Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana
libid 1055 Ciutat de Mallorca: Família Pueyo
libid 1106 Ciutat de Mallorca: Col. Sapiència
libid 1107 Ciutat de Mallorca: Franciscans
libid 1157 Ciutat de Mallorca: Monestir de La Real
libid 1202 Ciutat de Mallorca: Pública
libid 1229 Ciutat de Mallorca: Arxiu Capitular
libid 1230 Bunyola: Biblioteca Família Zaforteza
Source of Data for References bibid 3228 Andreu de Palma de Mallorca (1920-21), “La antigua biblioteca de los Capuchinos de Mallorca (Apuntes para ilustrar su historia)”, Estudios Franciscanos
bibid 3231 Barcelona (1921-22), “Inventario de Mss. referentes a la historia de nuestra Provincia Capuchina de Cataluña, Apéndice C. Conventos de Mallorca”, Estudios Franciscanos
bibid 3229 Bover de Rosselló (1868), Biblioteca de escritores baleares
bibid 3223 Llabrés Bernal (1939-43), “Aportaciones al conocimiento de los Archivos y Bibliotecas de Baleares”, Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana
bibid 3227 Llabrés i Quintana (1886), “Manuscritos de R. Llull existentes en la Biblioteca de Ntra. Señora de la Sapiencia (Palma)”, Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana
bibid 3224 Morel-Fatio (1882), “Rapport adressé a M. le Ministre de l'Instruction publique sur une mission philologique à Majorque”, Bibliothèque de l'École des Chartes
bibid 1208 Obrador i Bennàssar (1932), “Notes per a un catàleg d'alguns còdexs lul·lians de les biblioteques de Mallorca”, Estudis Universitaris Catalans
bibid 3225 Quadrado (1887), “Códices del Archivo General de Mallorca”, Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes
bibid 3226 Sancho Vicens (1901-02), “Donatiu dels manuscrits y llibres lulians de la Biblioteca Rosselló”, Bolletí de la Societat Arqueológica Luliana
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-03-16