Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10978
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles De sant Marí monjo
De santa Maria monja
Date / Place traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 12019
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 147ra-rb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), De sant Marí monjo, traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 147ra] Del nom de santa M. monge que era femna
text: M4aria verge fo i. fila tant solament de son pare On co son pare entras en .i. monastir el muda labit ala seua fila per so que no semblas femna … [ 147rb] … al vas dela santa dona ela fo garida al qual vas venen moltes gents e si fan molts mjracles. Mori en lo .xiiij. dia deles kalendas de Juliol
ID no. of Witness 2 cnum 11067
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 123vb-124ra
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), De sant Marí monjo, traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 123vb] De sent Mari monge
text: M3Ari era uerge era una fila tant solament de son pare Miracle. On con intres son pare en un monestir el muda labit ala sua fila per so que sembles femna … [ 124ra] … al qual uas uenen motes [sic] gens e si fan mots miracles Mori en lo xiiij. dia de les kalendas de iuliol
ID no. of Witness 3 cnum 10925
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. cxxxviiivb-cxxxviiiiva
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), De sant Marí monjo, traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxviiivb] De sent marina monga
text: M3aria uerge era una fila tan solament de son pare on con son pare entras en .i. monestir el muda labit ala sua filla per que no samblas fembra … [ cxxxviiiiva] … al qual uas uenien moltes jens e si fan molts miracles muri el .xiiij. dia de les calendás/ de julioll
Record Status Created 2009-12-18
Updated 2011-12-01