Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10976
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Bartholomeo
De sant Bartomeu
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts Part de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Editat a: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:830-40
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12129
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cliiira-cliiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sant Bartomeu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cliiira] De sent barthomeu
text: B2arthomeu apostol uench en jndia qui es al cap del mon … [ cliiiirb] … e fou li dade ermjnia per partida laqual conuerti molt benjgnament
ID no. of Witness 2 cnum 12059
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 207rb-209va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sant Bartomeu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 207rb] Del nom de sant Barthomeu prolech
text: B4Erthomeu vol aytant dir co fil de penyament … que per vna consideracio es mes propriament se pot negar
rubr.: De sant barthomeu
text: B4erthomeu apostol vench ala jndia que es enla fi del segle … [ 209va] … En apres marturitzat axi co dit es el sen ana adeu gloriosament
ID no. of Witness 3 cnum 11585
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 179vb-181va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sant Bartomeu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 179vb] De sent bartolomeu apostol
text: B6Ertolomeu uol aytant dir con fil de penyant … per .i. consideracio es propriament se pot negar
text: B6Ertholomeu apostol uenc ala india que es en la fi del segle … [ 181va] … en apres fo marturiat ayxi con dit es e pus el sen ana adeu en gloria
ID no. of Witness 4 cnum 11478
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cclxxx-cclxxxiii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sant Bartomeu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxxx] La interpretacio del nom
text: Bartomeu vol aytant dir com fill de penyantme o com fill de penyador … que per una concideracio es mes propriament se pot neguar
tit.: De la vida de sent Barthomeu apostol
text: Bartomeu apostol vench a la INdia qui es al cap del secgla e entra en lo templa en que era la idola qui avia nom Estarot … [ cclxxxiii] … en apres marturiat axi com es dit ell sen ana a Deu gloriosament
ID no. of Witness 5 cnum 10967
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. cxciiiira-cxcvvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sant Bartomeu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxciiiira] De sent bartolomeu la entrepretacion de nom
text: B4Ertolomeu uol aytant dir con fill de penjant … per una consideracion es propriament mes se pot negar
rubr.: la uida de sent bartolomeu
text: B4Ertholomeu apostol uench ala jndia qui es cap del segla … [ cxcvvb] … en apres marturiat axi con dit es el sen ana adeu gloriosament
ID no. of Witness 6 cnum 11230
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. clxviiiva-clxxrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sant Bartomeu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxviiiva] La interpretacio de sanct Bartholomeu
text: [b]5Artholomeu vol tant dir com fill de penjant … [ clxixra] … e per altra consideracio mes propriament se poden negar
tit.: De sant barthomeu
text: [b]4Artholomeu apostol venc a les indies: qui son lo cap del mon e entra enlo temple devna ydola qui hauia nom astarot: … [ clxxrb] … En apres martirizat axi com es damunt dit: rete lo benauenturat apostol lanima alseu creador
ID no. of Witness 7 cnum 11925
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. [?]-ccxxvira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sant Bartomeu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: […] … [ ccxxvira] … Enapres martirizat: axicom es dit: rete lanima a deu
Note acèfal, manquen els ff. ccxxiii-ccxxv.
ID no. of Witness 8 cnum 10752
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. clxviiivb-clxxrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sant Bartomeu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxviiivb] La interpretacio de sanct Bartholomeu
text: B4Artholomeu vol tant dir com fill de penjant ami … [ clxixra] … e per altra consideracio mes propiament se poden negar
rubr.: De sanct Barthomeu
text: B4Arthomeu apostol vench a les indies : qui son lo cap del mon [ clxxrb]
Record Status Created 2009-07-28
Updated 2009-07-28