Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10975
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Symphoriano
La vida de sant Simforià
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts Part de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Editat a: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:828-29
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 12128
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cliiva-cliiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Simforià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cliiva] De sent simphoria
text: S2imphoria nasch enla ciutat agustadinensi e dementre que era jouençel era be acustumat … [ cliiira] … que hanc lo foch nos acosta a ela per .i. get de pera
ID no. of Witness 2 cnum 12058
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 207rb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Simforià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 207rb] Del nom de sent Simfforia
text: S3imforia es dit de Simfonja per so car el fo encays vexel de musicha … E fo ample a tots per amplesa de caritat
rubr.: De sent Simforia
text: [ 207va] S4imforia nasch en la Ciotat Augustudinensi e de mentre que el era jouensel era molt be acostumat … [ 207va] … el castel fos compres per foch del mjg del foch exich la caxa sens tot mal e entira
ID no. of Witness 3 cnum 11584
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 179rb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Simforià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 179rb] De Sent Simforia
text: [ 179va] S5Imforian es dit de simfonia per so car el fo en quax uaxel de musica … e fo lans als autres per auctoritat
text: S6Imphoria nasc en la Ciutat augustidinensi e dementra que el era jouencel era mot ben acustumat … [ 179vb] … el castel fos escompres tot per foc de mig del foc axi la caxa ses tot mal
ID no. of Witness 4 cnum 11477
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cclxxix-cclxxx
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Simforià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxxix] La interpretacio del nom
text: Simforia es dit de simfona per ço car fo en quaix vexell de musica … e foi leus als altres per actoritat e fo ample a tots per amplesa de caritat
tit.: De la vida de sent Simforia
text: Simforia nasch en la ciutat Agustudinense e dementra que ell era jovençell era molt be acostumat … [ cclxxx] … on con ell les portas a hun castell el castell fos compres tot per foch de mig del foch axi la caxa sens tot mal e antegra
ID no. of Witness 5 cnum 10966
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. cxciiiva-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Simforià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxciiiva] De sent simforia
text: S2imforia nasch enla ciutat augustidinenci e dementre que el era jouencel era [f. cxciiivb] molt noblement acustumat … el castel fos escompres tot per foc del mig del foc axi la caxa entegra sens tot mal
ID no. of Witness 6 cnum 11229
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. clxviiiva-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Simforià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxviiiva] La interpretacio de sanct Simphoria
text: [s]5Jmphoria es dit de simphonia. Perço com ell fon quasi vexell de musica: … e fon leuger als altres per mansuetut:e fon ample a tots per caritat
tit.: La vida de sanct simphoria
text: [s]5Jmphoria nasque enla ciutat de augustudinensi. E mentre que era joue:era molt ben acostumat … [ clxviiivb] … E com ell les portas en vn castell:e lo castell cremas: la capsa stigue en mig del foc que may no crema
ID no. of Witness 7 cnum 10751
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. clxviiiva-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Simforià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxviiiva] La interpretacio de sanct Simphoria
text: S4Jmphoria es dit de simphonia. Per ço com ell fon quasi vexel de musica … e fon ample a tots per caritat
rubr.: La vida de sanct Simphoria
text: S5Jmphoria nasque enla ciutat de Augustudinensi. E mentre que era joue: era molt ben acostumat … [ clxviiivb] … la capsa stigue en mig del foch que may no crema
Record Status Created 2009-07-28