Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10974
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Timotheo
La vida de sant Timoteu
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts Part de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Editat a: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:827
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 12127
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. cliiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Timoteu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cliiva] De sent timotheu
text: T2imotheu dementre que era turmentat perlo pretor de Roma … perquel pretor los feu ambdosos degolar
Note omet l’explicació del nom. Text proper al ms. de París
ID no. of Witness 2 cnum 11831
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. xxxirb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Timoteu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxirb] De sent thimoteu
text: T2imoteu dementre que el era turmentat per lemperador de Roma el li fahya gitar cals uiua enles nafres … [ xxxiva] … baro qui auja nom apollinari mantinent se feu bateyar perquel pretor los feu amdosos degolar
Note coincideix amb el text de París, però no inclou l’explicació del nom. No consta a l’incunable de Barcelona
ID no. of Witness 3 cnum 12057
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 207rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Timoteu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 207rb] Del nom de sent Thimoteu prolech
text: T3himoteu vol aytant dir co temor tenent … so es que el sia en cays temor de deus
rubr.: De sent thimoteu
text: T4imoteu de mentra que era turmentat per lo pretor de Roma … mantenent se feu bateyar per que lo pretor los feu ab dos degolar
ID no. of Witness 4 cnum 11583
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 179rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Timoteu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 179rb] De sent Timoteu
text: T4Imotheu uol aytant dir con temor tenent … so es que el sia en quax temor de deu
text: T6Imotheu dementre que era turmentat per lo pretor de roma … per que lo pretor los fe degolar
ID no. of Witness 5 cnum 11476
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. cclxxix
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Timoteu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxxix] La interpretacio del nom
text: Timoteu vol aytant dir com tamor tinent … ço es que ell sia en quaix temor de Deus
tit.: De la vida de sent Timoteu
text: Timoteu dementra que era turmentat per lo vaguer de Roma ell li feya gitar calç viva en les plagues … per que lo vaguer los feu amdos degollar
ID no. of Witness 6 cnum 11378
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. xxxxix-l
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Timoteu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxxix] de la vida de sent Timoteu
text: Timoteu dementre que ell era turmentat per lemperador de roma … [ l] … e quant ho vae hun baro qui avia nom Aoplinari mantinent se feu bateyar per quel pretor los feu endosos degollar
ID no. of Witness 7 cnum 10965
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. cxciiiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Timoteu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxciiiva] De sent thimotheu
text: T3imotheu que era turmentat perlo pretor de roma … perquel pretor los feu am .ij. degolar
ID no. of Witness 8 cnum 11228
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. clxviiirb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Timoteu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxviiirb] La interpretacio de sanct Timotheu
text: [t]5Jmotheu vol tant dir com temor tenint:e es dit de temor e de theos … a on es: en miseria:a on no es:en gloria
tit.: La vida de sant timotheu
text: [t]5Jmotheu mentre que era turmentat per lo pretor de roma ell li fahia lançar cal viua en les nafres … [ clxviiiva] … Perque lo pretor los feu abdosos degollar
ID no. of Witness 9 cnum 10750
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. clxviiirb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Timoteu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxviiirb] La interpretacio de sanct Timotheu
text: T5Jmotheu vol tant dir com temor tenint … hon sera enlo juy:a hon es : en miseria:a hon no es:en gloria
rubr.: La vida de sanct Timotheu
text: T4Jmotheu mentre que era turmentat per lo pretor de Roma … [ clxviiiva] … Perque lo pretor los feu abdosos degollar
Record Status Created 2009-07-28
Updated 2009-07-28