Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10973
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (II)
Titles La vida de sant Roc
Date / Place traduït 1400 [?] - 1490 ad quem
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 11226
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. clxvra-va
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de sant Roc, traduït 1400 [?] - 1490 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxvra] La vida de sant Roch
text: [l]5O noble confessor sanct roch fon fill de pare noble baro y senyor dela baronia de montpeller lo qual hauia nom joan persona deuota e bona … [ clxvva] … Apres molt temps essent scampada la sua gloriosa fama e merit:fon furtat loseu sant cors:e portat en venecia. on fonc rebut ab molta honorificencia per la senyoria. E fon en lany. M.cccclxxxv.
ID no. of Witness 2 cnum 10748
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. clxvra-va
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de sant Roc, traduït 1400 [?] - 1490 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxvra] La vida de sanct Roch
text: L5O noble confessor sanct Roch fon fill de pare noble baro y senyor dela baronia de Montpeller … [ clxvva] … hon fonch rebut ab molta honorificiencia per la senyoria. E son en lany .M.cccclxxxv.
Record Status Created 2009-07-28
Updated 2011-12-01