Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10963
Authors Joan I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Certes ordinacions relatives al regne de Mallorca
Date / Place promulgat València 1392
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9871
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 2 (BITECA manid 1284)
Copied Ciutat de Mallorca: Bartomeu de Rius iniciat, 1391 - 1400 (ff. 1-75)
Ciutat de Mallorca: Pere de Sant Pere continuat, 1401 - 1510 (segona part, f. 76-217)
Location in witness ff. 87vb-89ra
Title(s) Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Certes ordinacions relatives al regne de Mallorca, promulgat 1392
Certes ordinacions fetes per lo senyor Rey seruadores en mallorques (1392))
Incipit & Explicits rubr.: [ 87vb] Certes ordinacions fetes perlo senyor Rey seruadores en Mallorques
invoc.: [E3]N nom de deu sia e dela glorioza [sic] verge madona santa Maria amen
intitulatio: Nos en Johan perla gracia de deu Rey darago … e de Sardanya
intr.: Entenents ab assidua cura al bon estament e regiment de nostres sots meses aquelles prouisions … ordonam sobre les coses deius scrites axi com se segueix
dispositio: E primerament per foragitar fraus que en temps passats se son fets … [ 88v] … En testimoni de la qual cosa la present hauem manat esser feta ab segell de nostra maiestat en pendent segellada
datatio: Dat en valencia a deeuuyt dies de deembre en lany dela nativitat de nostre senyor M ccc xc dos E del nostre Regne Sise vidit Sperend.
auten.: Senyal ✠ den Johan per la gracia de deu Rey darago … e de Cardanya [sic] Rex Johan
testimonis: [ 89ra] Testimonis son lo Reuerent en Jacme per la diuinal prouidencia bisbe … Mossen huc danglesola Camerlenchs
certificació: Sig ✠ num mei bonanati egidij predicti dominj Regis scriptoris … vnus ex illis qui in hijs interueniunt p.
Note segueixen textos en llatí fins al f. 91vb
Record Status Created 2008-12-19
Updated 2008-12-19