Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10960
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Disposició sobre les obligacions i els juraments que han de prestar els missatgers, síndics, jurats i procuradors de Barcelona
Date / Place promulgat Barcelona 1431-07-16
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10519
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 10 (BITECA manid 2382)
Copied Ciutat de Mallorca: 1401 - 1420 (primera part)
Ciutat de Mallorca: Onofre Canet [?] (GEM), 1451 [?] - 1490 [?] (segona part)
Location in witness ff. 213v-214v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Disposició sobre les obligacions i els juraments que han de prestar els missatgers, síndics, jurats i procuradors de Barcelona, promulgat 1431-07-16
Incipit & Explicits intitulatio: [ 213v] A4lfonsus dei gratia Rex Aragonum … et Ceritanie
salutatio: dilectis consiliario et fidelibus nostris Gubernatori … Salutem et dilectionem
pream.: Sicut loculenter vidimus inquodam capitulo nobis oblato … Capituli tenor subiungitur Jn his verbis
dispositio: Jtem los dits missatgers Sindic e procurador en uirtut del dit llur poder … [ 214v] … sien tinguts prestar los dits sagraments e homenatges
concl.: Vos et uestrum quemlibet certum Juramentum … aliqua ratione seu causa
datatio: Datum Barchinone sub nostro sigillo secreto die Sexta decima Julij anno anatiuitate dominj Millesimo Quadringentesimo tricesimo primo Rex alfonsus
Note segueixen documents en llatí fins al f. 240
Record Status Created 2008-12-16