Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1095
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, actes i capítols de Cort (Vilafranca del Penedès - Barcelona)
Date / Place celebració 1367
Language llatí
català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
References (most recent first) Tractat en: Conde y Delgado de Molina et al. (1991), “Fonts per a l'estudi de les Corts i els Parlaments de Catalunya. Catàleg dels processos de Corts i Parlaments”, Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d'Història Institucional (28, 29 i 30 d'abril de 1988) 32
Tractat en: Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia II:484-512
Note Cort convocada a Saragossa el 20 de setembre de 1367 per al 15 d'octubre a Vilafranca del Penedès. La primera sessió es celebrà el dia 6 de novembre al Convent de Framenors de Vilafranca del Penedès, canviant de lloc el 10 de novembre, data en la qual es traslladà a Barcelona (Convent de Santa Caterina -Casa del Consell de Cent- de Barcelona). Finalitzà el dia 24 de març de 1368. Al procés de la Corona d'Aragó (Processos de Corts, 5 de Pere el Cerimoniós) el text s'interromp en arribar a la part catalana
Subject Catalunya-Aragó (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10216
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180 (BITECA manid 2861)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness ff. 109-119v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, actes i capítols de Cort (Vilafranca del Penedès - Barcelona), celebració 1367
Incipit & Explicits intitulatio: [ 109] Petrus dei gratia Rex Aragonum … et Srritanie
salutatio: nobili et dilecto conciliario nostro Olpho de proxita militi … Salutem et dilectione
pream.: per fidelis nostros … [ 109v] … nullo modo
datatio: Dat. Cesarauguste xxvij die Junij anno domini MCCC lxvij. Rex Petrus
rubr.: Capitols e Supplications dels quals en Pere Granyana embaxador dels Caps dels officis de menestrals dela Ciutat de Majorca En nom e Per part deaquells deu supplicar lo molt alt Senyor Rey de Arago Cicilia deça e della far etc.
intr.: Com Als menestras e Artesans é atots los officis dela Ciutat de majorca sian stats fets molts e diuersos preiudicis de gran temps ensa … [ 110] … vulla atorgar los capitols seguents
dispositio: Primerament los dits manestras o Caps de officis declaran e demanan al dit señor Rey com en lo any MCCCCv [sic] fos fet cert contracte entre los crehedors dela Vniuersitat e Regne de mallorca … [ 119v] … que no sien obligats a gentis homens ni a ciutadans Jdem vt jn proximo
Note segueixen documents en llatí fins al f. 121
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-02