Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1095
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number d.IV.19 | Antic IV.F.31 | Antic IV.K.3 | Antic VI.K.14 | Antic IV.D.3
Copied 1491 - 1500 (J. Riera)
1401 - 1410 (Castañeda it. 40)
1491 - 1500 (Castañeda it. 66)
1391 - 1410 (Segons Pérez Mingorance, entre aquests anys es van copiar les Meditacions de la mort, l'Art de ben morir i el Tractat del molí espiritual)

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 120 (= 1-116 + III)
Collation 1-320 414 534 612
Page Layout 22-25 línies
23 línies (més general al volum)
Size pàgina 141 × 112 mm
caixa 95 × 70 mm (ff. 1-44)
caixa 95 × 65 mm (ff. 45-58)
caixa 92 × 60 mm (ff. 62-72)
caixa 99 × 65 mm (ff. 109-117)
Hand diverses mans, gairebé una per caixa
dues mans que utilitzen una carolina librària del s. XIV (ff. 45-58 i 62-72) (Pérez Mingorance)
altres mans que empren gòtica catalana i bastarda, unes del s. XIV i d'altres del XV (id.)
Watermark altres paper sense filigrana, però vergurat (ff. 62-75)
altres paper sense vergures ni filigranes (a la resta del volum)
Pictorial elements Altres: la primera capital, que té forma de serp, fou realitzada en vermell i blau; majúscules safranades. Als ff. 45-72 rúbriques en vermell i inicials en vermell i blau, que imiten la uncial; algunes majúscules ombrejades en vermell; la caplletra del f. 62 té boniques decoracions florals, és en vermell amb el fons sèpia. Els ff. 62-72 tenen els calderons en vermell, el f. 76 títol i inicial en vermell. La resta del volum sense decoració; es marquen les inicials amb majúscules de major cos, però amb la mateixa tinta del text
Other features Justificació: a mina de plom (als folis de paper)
Justificació: sense caixes marcades (a alguns folis de paper)
Justificació: no tenen caixes marcades, o bé són pautats a punta seca (f. 58) (els folis de pergamí)
Reclams: sense reclams
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia
Condition volum en bon estat, malgrat que el f. 62 està desenganxat. El volum té dues foliacions antigues en xifres aràbigues, una centrada i l'altra al marge dret. Errades en aquesta segona foliació, que esmena erròniament diversos folis (que eren correctament numerats), sumant-ne un dígit; això afecta els ff. 21, 29, 44, 49, 57, 61, 109, 112 i 116, tots els ratllats i acompanyats de l'esmena (p. e. 21 es converteix en 22). El volum acaba amb 4 folis en blanc sense numerar, el darrer dels quals està enganxat a la coberta posterior; conservació: són en blanc les guardes modernes, les guardes antigues, els ff. 1-2r, 57v-60v, 71v-74v, 98v-108v, 111v i del 117v al final del volum
Binding de la biblioteca, segle XVI, amb talls daurats
References (most recent first) Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 87
Descrit per: Beltran i Pepió (2003), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Descrit per: Pérez Mingorance (2000), Inspecció personal
Descrit per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Tractat a: Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:108
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 30-2 , n. 55-60
Catalogat a: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 28, 38 , n. 65-6
Note volum de petit format, probablement destinat a una dama; Al verso de la segona guarda preliminar antiga diverses anotacions, primer les diverses signatures antigues; una taula antiga del volum, del s. XVI, segurament contemporània de la relligadura: 1. meditaçiones de las quatro portrimerias del hombre en la lengua lemosina 2. Para bien morir en lamisma lengua +. Reuelaçiones de Sta Melchides en lamisma lengua Una mica més avall, per una altra mà i tinta: +eadem lingua, de angelo custode -et illa Sta Mel[…] septum erat (…) Nota en llatí sobre les obres y el seu contingut

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 280
Location in volume ff. 1-43v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1215
Desconegut. Meditacions de la mort
Language català
Date escrit 1390 - 1410
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1] Prolech sobre algunes meditacions molt utils pera persones simples de la mort e del juhi final e deles penes de jnfern e dela gloria de paradis e de passio de Yhesu Xrist
prol.: Segons doctrina del sauj cascu ab tota ujgilancia deu esser … e mes que sovent lestes pus fixament sien comanades a la memoria
tit.: [ 2] Comença la primera part que es dela meditacio de la mort
text: C3ascu vestit de carn corruptible deu attentament … [ 43v] … per que mereixcam aconsegujr la gloria damunt explicada. Amen
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 363-4 , n. 74
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 118
Location in volume ff. 44-57
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1086
Desconegut. Confessions del savi pecador
Language català
Date escrit 1390 - 1410
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 44] Ihs. Confessions e iustificacions molt sanctes e segures del saui peccador o peccadora qui ab temps se aparella a ben viure e morir … Seguexse l'introit. Pater noster. Aue Maria (…) rex eterne glorie
text: Pater noster. Aue Maria … rex eterne glorie
rubr.: Que enten affer la deuota peccadora
text: Y2o senyor meu dauant la vostra sagrada magestat e dauant … [ 57] … e estar ab segura confiança e esperança que es en estament de saluacio. Amen. Deo gratias
References (most recent first) Fàbrega i Grau (1955), “Els primitius textos catalans de l'Art de bé morir”, Analecta Sacra Tarraconensia 96-8
Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 359 , n. 2
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 392
Location in volume ff. 61-71
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1315
Antoni Canals. Tractat del molí espiritual
Language català
Date escrit 1390 - 1410
Title(s) in witness Tractat del moli spiritual. Capitol com l'angel qui es donat en guarda a la persona, la promou a devocio
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 61] Capitol com langel qui es donat en guarda a la persona la promou a devocio
text: Per mils moure la persona penident pot ymaginar … [ 71] … en lo Sperit Sant sera e es honor e gloria per secula seculorum. Amen
epíleg: Acaba lo sobrescrit Tractat del moli spiritual ordenat per lo reverent mestre Anthoni Canals del sant Orde de predicadors mestre en theologia molt famos e lector de la seu de Valencia
References (most recent first) Hauf i Valls (1990), D'Eiximenis a sor Isabel de Villena. Aportació a l'estudi de la nostra cultura medieval 205-15
Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:108
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 363
Location in volume ff. 75-98
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1287
Mechthild von Hackeborn. Motius molt devots trets de les revelacions de santa Melchides (fragments pertanyents als llibres I (2 frags.), III (17 frags.) i IV (17 frags.)) (Martínez Romero)
Language català
Date escrit 1301 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 75] Notes molt deuots trets deles Reuelacions de santa [cinthides ratllat] melchides deuotissima et molt familiar de nostre Saluador Jhesuchrist
tit.: Primero de la fe aujsament del dit Senyor
text: S4i algu en esta manera acomanara a deus la sua fe … [ 98] … ab tot la reuelacio non digua axi
Note una mà del segle XV va ratllar “Cinthices” i va escriure “melchides”
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 364
Location in volume ff. 109-111
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1288
Mechthild von Hackeborn. De les revelacions de Santa Melchides (fragments del llibre I (3 frags.) i II (3 frags.))
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 109] Deles reuelacions de santa Melchides
text: Com hun dia agues rebut lo sant sagrament … [ 111] … ab gran delit ho ymjtaua
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 176
Location in volume ff. 112-116 (Bohigas)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1125
Desconegut. Devotes consideracions
Language català
Date escrit 1301 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 112] Deuotes consideracions et motius per los quals ne hom en maior conexença de deu et dels seus benifets e de sa propria jnfirmitat et pugricia en lo be que a començat et deu incitar a maior perfectio et uirtuts adquirir
text: La primera es considerar quant es deus digne de esser amat … [ 117] … la propia noticia de sa inperfectio
Associated Persons IMPUTED AUTHOR: Frare cartoixà, OCar. [?] ( (Al marge del començament del text hi ha una nota: “Ex Vita Xti. Carth”))
References (most recent first) Reproducció parcial del Ms. d.IV.19 de la Biblioteca del Monestir de El Escorial (2002)
Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 361 , n. 43
Note J. Riera suggereix que es pot tractar d'un fragment de la Vita Cristi del Cartoixà
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-08-24