Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10950
Authors Casa dels Jurats
Titles Jurament del mostassaf
Jurament del mostaçaf
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1424 ca.
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10491
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 193 (BITECA manid 2388)
Copied Mallorca (illa / illes): 1301 - 1400
Location in witness f. 11v
Title(s) Casa dels Jurats, Jurament del mostassaf, promulgat 1424 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 11v] Jurament del mostacaff
text: Vos honorable en /t/ qui sou stat elegit per lo Spectable e Noble Senyor loctinent general en lo offici de mostacaffia dela present parrochia de Pollenca … a saluacio dela vostra anima
Record Status Created 2008-12-16
Updated 2013-12-23