Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 10947
Authors Desconegut
Titles Vida de sant Vicens Ferrer
Date / Place escrit 1490 a quo
Language català
? ? ? ? (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 11169
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. lxxxviva-lxxxviirb
Title(s) Desconegut, Vida de sant Vicens Ferrer, escrit 1490 a quo ?
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxviva] De sanct Vicens ferrer
text: [l]5O glorios confessor sant vicens en lo mon per vida e doctrina resplandi e claria … [ lxxxviirb] … Enloqual loc ha fets e fa molts miracles:a honor e gloria de deu omnipotent. Al qual sia honor e gloria e reuerencia per tots temps
ID no. of Witness 2 cnum 10645
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. lxxxviva-lxxxviirb
Title(s) Desconegut, Vida de sant Vicens Ferrer, escrit 1490 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxviva] De sanct Uicens ferrer
text: L4O glorios confessor sanct vicens en lo mon per vida e doctrina resplandi e clareja … [ lxxxviirb] … En lo qual loch ha fets e fa molts miracles:a honor e gloria de deu omnipotent. Al qual sia honor e gloria e reuerencia per tots temps
Associated Persons Atribució autoria: Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova [1292]
Record Status Created 2008-12-10
Updated 2011-12-01