Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10943
Authors Bernat de Trilla
Titles Qüestions sobre el tractat de l'esfera
Date / Place compilat 1475 [?] - 1519 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Subject ASTRONOMIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10352
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 5-1-9 (BITECA manid 2889)
Copied 1476 [?] - 1519 [?] (catàleg)
Location in witness ff. 33r-49r ff. 1-17
Title(s) Bernat de Trilla, Qüestions sobre el tractat de l'esfera, compilat 1475 [?] - 1519 [?]
Incipit & Explicits tit.: [ 33r] questions sobre lo tractat dela spera
rubr.: Comensen les questions sobre lo tractat dela spera
text: e per a evidencia del quesito [sic] que en la letra po|dem demanar de tres primero [sic] del nombre dels | cels del moviment dells del linatge e na|tura [interliniada la resolució de l’abreviatura per mà més aacurada però no massa posterior]dells ala primera questio es de dir que en | asso moltes opinjons son trobades alguns | an posat esser hun sel afirmant … [ 49r] … axj com veem que lo foc | per forma de le ujtat que contrarje ala forma | dela graujtat e axj es la solucio de aquesta | questio al altra
colofó: Acaben les questions sobre la spera feta | per frare bern[at] [?] de trilia
Note al verso del foli final amb tinta clara dues línies que expliquen el sentit de mots en castellà, mà del s. XVI: “obeex quiere djzer obedesçer | y obgere contradezir”. Text amb moltes esmenes i anotacions.
Record Status Created 2008-12-03
Updated 2008-12-03