Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10942
Authors Desconegut
Titles Comentari sobre l'etimologia de tres parèmies que esmenten a sant Martí
Date / Place escrit 1475 [?] - 1500 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa
Subject PAREMIOLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10594
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 (BITECA manid 1568)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness f. 253r-v
Title(s) Desconegut, Comentari sobre l'etimologia de tres parèmies que esmenten a sant Martí, escrit 1475 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 253] De Sancto martino capitula notantur
text: Primo comuntur et vulgaritur et jn qualiber lingua diem ab cordes e moltons cuch cuch marti o martinet a de notar e significar la gracia manssuetut e humjlitat … [ 253v] … axi com si for primauera e en lo dia passat ells la auien vista sequa estiguen molt marauellats e de aqui per lo myracle que ueren prengue nom lo estiuet de sent marti en lo vulgar parlar
Note copiat per mà més descurada. Explica tres modismes sobre sant Martí: “martinet”, “arc de sant martí”, “estiuet de sant martí”. F. 254r-v en llatí; al f. 255v, índex parcial del volum
Record Status Created 2008-11-20