Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1093
Authors Desconegut
Titles Constituciones fratrum Ordinis beatissime Dei genitricis Marie de Mercede
Constitucions dels pares de l'orde de la Verge Maria de la Mercè
Incipit & Explicits text: Com Déu pare de misericordia e Déu de tota consolació … al frare qui en aytal manera sera vestit e quell git hom de cassa
Date / Place escrit 1272
traduït 1304 a quo
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 88.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 88.1.1
Subject MONACAT
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 1676
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Còdexs “Varia”, II (BITECA manid 1965)
Copied 1401 [?] - 1500 [?]
Location in witness ff. 44-53v
Title(s) Desconegut, Constitucions dels pares de l'orde de la Verge Maria de la Mercè (tr. Desconegut), traduït 1304 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 44] Seguexen se les constitucions dels pares antichs del orde dela vertge maria dela merce dels Catius christians les quals foren ordenades en lany Mill docens setanta e dos
text: C9om deu pare de misericordia e deu de tota consolacio e donador de conort en tota consolacio Jeshus christ son fill … [ 53v] … qui en aytal manera sera vestit e quell git hom de cassa. Deo gracias
References Marnierre (1999), Inspecció personal
ID no. of Witness 2 cnum 132
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, n.a.l. 1788 (BITECA manid 1106)
Copied Barcelona: 1444
Barcelona: 1445 (Avril et alia)
1445 - 1550 (inventari)
Location in witness ff. xxxij-xxxviijv
Title(s) Desconegut, Constitucions dels pares de l'orde de la Verge Maria de la Mercè (tr. Desconegut), traduït 1304 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxij] Seguexense les constitucions dels pares antichs del orde dela uerge maria dela merce dels catius christians les quals foran ordenades en lany MCC setanta e dos
prol.: C14Om deu pare de misericordia et deu de tota consolacio donador de conort en tota consolacio ihesuchrist son fil per la sua gran misericordia trames en aquest setgle per uisitar tot lo humanal linatge qui en aquest segle era … [ xxxijv] … tots temps per tots les nostres frares sien ob seruades complides e mantengudes Aquesta es la forma des constitucions ques seguexen areu
rubr.: Del capitol general e dela sua forma i.
text: [ xxxiijr] S4Tablim e ordenam que cascun any enla festa de santa creu dentran del mes de maig sia fet capitol general en aquell loch en que manara lo maestre que sia auistat … [ xxxviijv] … e encara que li sia despulat labit al frare qui en aytal manera sera vestit e quel git hom dela cassa. Deo gracias
Note afegit a continuació de la rúbrica es llegeix, de mà posterior: “en lo Capitol General celebrat en Barcelona en les Kalendes de Maig sent General el Reveredissim Frare Pere de Amer IV. General Lech. Vide Supra fol XI pag. 1. num. 4”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-24