Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10937
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Declaració sobre el regiment de sort i de sac
Date / Place promulgat 1418 [?] - 1458 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10410
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 12 (BITECA manid 2834)
Copied Mallorca (illa / illes): 1301 - 1699 (catàleg de sala)
1401 - 1499 (lletra dels plecs inicials)
Location in witness ff. 90v-94
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Declaració sobre el regiment de sort i de sac, promulgat 1418 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits pream.: [ 90v] Perque lo regiment de sort dit vulgarment de Sach per nos ordonat e prouehit en lo Regne de Mallorques se puixe jntroduir e obseruar en aquell per lo gran benefici e vtilitat que lin spera seguir … [ 93] … enla dita submissio contengudes
dispositio: Es stada donada promulgada legida e publicada la present nostra sentencia e declaratio per nos en propria persona … [ 93v] … E tot quant en aquella es contengut tenir e obseruar e executar e no contrauenir hi en res per algun temps per qualseuol causa o raho
auten.: S2enyal de Nalfonso perla gratia de deu Rey darago … e aquella ablo Sagell nostre comu pendent hauem feta spatxar. Rex Alfonsus
certificació: S2ig ✠ num mei Arnaldo fenolleda Secretarij Serenissimi dominj Regis predicti … et clausi corrigitur Jn linea xviij partium
nota: C2opia predicte Regie Sentencie jnprecedentibus Nouem papiri … et Jmpressum Curie predicte Sigillum maius et ecce
Note no apareix a la taula inicial i no té rúbrica. Segueixen textos d'èpoques posteriors en llatí o llatí i una mica de català fins al f. 109v
Record Status Created 2008-11-11
Updated 2008-11-11