Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10934
Authors Casa dels Jurats
Titles Ordinació sobre el jurament dels jurats del regne de Mallorca
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1458-04-26
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Note recollim sota aquest títol diversos juraments relatius al càrrec
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 10490
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 193 (BITECA manid 2388)
Copied Mallorca (illa / illes): 1301 - 1400
Location in witness f. 11v
Title(s) Casa dels Jurats, Ordinació sobre el jurament dels jurats del regne de Mallorca, promulgat 1458-04-26
Incipit & Explicits rubr.: [ 11v] Jurament dels Jurats quant entren a regir
text: Vosaltres honorables Senyors nouament lexits en lo offici de Juraria promateu e Jurau adeu sobre los quatre sancts euangelis … e vtilitat de la cosa publica
ID no. of Witness 2 cnum 10407
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 12 (BITECA manid 2834)
Copied Mallorca (illa / illes): 1301 - 1699 (catàleg de sala)
1401 - 1499 (lletra dels plecs inicials)
Location in witness ff. 64v-65
Title(s) Casa dels Jurats, Ordinació sobre el jurament dels jurats del regne de Mallorca, promulgat 1458-04-26
Incipit & Explicits rubr.: [ 64v] Juramentum prestitum et prestari assuetum per Magnifficos Loctinentis Regios huiusmodi Regni Maioricarum in Jngressu eorum officij
intr.: Dimecres ques comptaua vintisis del mes de Abril any Mil Quatrecents sinquanta vuyt hora de vespres lo molt Magniffich mossen vidal castella doriz … stants en la forma deuall scrita
dispositio: V2os Senyor molt Magniffich mossen vidal castella doriz e de blanes (…) Jurau tenir e seruar e fer seruar o tenir nostres franqueses priuilegis … [ 65] … E totes altres coses que a vostres officis se pertanga deffendre tenir e seruar
Note segueixen textos en llatí amb rúbriques en català fins al f. 76v
ID no. of Witness 3 cnum 10524
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 10 (BITECA manid 2382)
Copied Ciutat de Mallorca: 1401 - 1420 (primera part)
Ciutat de Mallorca: Onofre Canet [?] (GEM), 1451 [?] - 1490 [?] (segona part)
Location in witness ff. 259v-260
Title(s) Casa dels Jurats, Ordinació sobre el jurament dels jurats del regne de Mallorca, promulgat 1458-04-26
Incipit & Explicits rubr.: [ 259v] Juramentum prestitum et prestari assuetum per Magnificos Locuntinentes regios huiusmodi regni Maioricarum in ingressu eorum officij
intr.: D3Jmecres ques comptaua vint y sis del mes de Abril Any Mil quatrecents sinquanta vuyt hora de vespres. Lo molt magnjfich mossen vidal castella doriç … [ 260] … stants en la deuall scrita forma.
dispositio: U2Os Senyor molt magnifich mossen vidal castella doriç e de blanes (…) Jurau tenir e seruar e fer seruar e tenir nostres franqueses priuilegis … E totes (…)
Condition incomplet
Note manca la darrera frase. Segueixen documents en llatí fins al f. 266
Record Status Created 2008-11-11
Updated 2008-12-16