Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10933
Authors Joan II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Provisió sobre la sal
Date / Place promulgat Tarragona 1464-12-06
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10406
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 12 (BITECA manid 2834)
Copied Mallorca (illa / illes): 1301 - 1699 (catàleg de sala)
1401 - 1499 (lletra dels plecs inicials)
Location in witness ff. 59v-62v
Title(s) Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Provisió sobre la sal, promulgat 1464-12-06
Incipit & Explicits rubr.: [ 59v] prouisio del senyor Rey don Johan atorguada ala vniuersitat sobre lo fet dela girabella dela sal
intitulatio: N3os Johannes dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
intr.: Visis per nos jn sacro nostro consiterio diljgenter recognitis quibusdam capitulis coram … est tenores sequentis
pream.: Com per occasio dela questio la qual se mena entre la vniuersitat dela Ciutat e Regne de Mallorques de vna part e lo Sindicat dela part forana dela part altra … segons e per la forma que en aquells es expressat e concordat
dispositio: Primerament com en la Ciutat de Mallorques haia sinch parroquies ço es la parroquia de sancta Eulalia … [ 62] … Capitols e concordia en la dita forma e manera segons en aquella es contenguda
concl.: Tenore presentis delliberate … [ 62v] … Jn cuius rey testimonium presentem fieri jussimus nostro comuni sigillo jnpendenti munitas
datatio: Datas jn ciuitate Terracone die sexto Decembris Anno a natiuitate domjni Millesimo Quadringentesimo Sexagesimo quarto … nostrorum Septimo. Rex Jo.
Note segueixen textos en llatí amb rúbriques en català fins al f. 64
ID no. of Witness 2 cnum 10523
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 10 (BITECA manid 2382)
Copied Ciutat de Mallorca: 1401 - 1420 (primera part)
Ciutat de Mallorca: Onofre Canet [?] (GEM), 1451 [?] - 1490 [?] (segona part)
Location in witness ff. 252-257
Title(s) Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Provisió sobre la sal, promulgat 1464-12-06
Incipit & Explicits rubr.: [ 252] Prouisio del Senyor Rey don Joan atorguada ala vniuersitat Sobre lo fet dela gabella dela Sal
intitulatio: N4Os Joannes dei gratia Rex Aragonum … [ 252v] … et Ceritanie
intr.: Visis per nos in sacro nostro consi [espai en blanc] diligenter recognitis quibusdam capitulis coram … est tenoris sequentis
pream.: Com per occasio dela questio la qual se mena entre la uniuersitat dela Ciutat e regne de Mallorques de vna part e lo Sindicat dela part forana dela part altre … [ 253] … segons e per la forma que en aquells es expressat e concordat
dispositio: P6Rimerament com enla Ciutat de Mallorques haia sinch parroquies ço es la parroquia de sancta Eulalia … [ 256] … capitols e concordia enla dita forma e manera segons en aquella es contenguda
concl.: Tenore presentis delliberate … [ 257] … Jn cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostro comuni sigillo Jmpendenti munitas
datatio: Datas Jn ciuitate Terracone die sexto decembris Anno anatiuitate domini Millesimo Quadringentesimo sexagesimo Quarto … nostrorum Septimo. Rex Joannes.
Note segueixen documents en llatí fins al f. 259
Record Status Created 2008-11-11