Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10932
Authors Casa dels Jurats
Titles Capítol últim sobre el regiment de sort i de sac
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1447 ca
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10405
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 12 (BITECA manid 2834)
Copied Mallorca (illa / illes): 1301 - 1699 (catàleg de sala)
1401 - 1499 (lletra dels plecs inicials)
Location in witness f. 57r-v
Title(s) Casa dels Jurats, Capítol últim sobre el regiment de sort i de sac, promulgat 1447 ca
Incipit & Explicits rubr.: [ 57] Capitol vltim continuat en lo Regiment de sort e de sach per lo qual es prouehit sobre les obliguacions dels conpradors deles adiudes e que pusquen esser encarcerats e detenguts fins hagen paguat entreguament E que per cessio de bens no pusquen esser deliurats
dispositio: J3tem statuhim o ordonam que los conpredors delas dites Jmposicions adiudes … [ 57v] … de cessio de bens no puxen esser desliurats
Note segueixen textos en llatí amb rúbriques en català fins al f. 59
ID no. of Witness 2 cnum 10522
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 10 (BITECA manid 2382)
Copied Ciutat de Mallorca: 1401 - 1420 (primera part)
Ciutat de Mallorca: Onofre Canet [?] (GEM), 1451 [?] - 1490 [?] (segona part)
Location in witness ff. 248-249
Title(s) Casa dels Jurats, Capítol últim sobre el regiment de sort i de sac, promulgat 1447 ca
Incipit & Explicits rubr.: [ 248] Capitol ultim continuat en lo regiment de sort y de sach per lo qual es prouehit sobre les prouisions [tatxat] obligations dels compradors deles adiudes e que pusquen esser encarcerats e detenguts fins haien paguat entegament E que per cessio de bens no pusquen esser delliurats
dispositio: I2Tem statuhim e ordonam que los compredors deles dites Jmposicions adiudes … [ 249] … de cessio de bens no puxen esser delliurats
Note segueixen documents en llatí fins al f. 252
Record Status Created 2008-11-11
Updated 2013-03-06