Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10931
Authors Vidal de Blanes i de Castellar d'Oris, Baró de Cotes
Titles Ordinació sobre el dret de reunir-se i de triar procuradors dels creadors
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1458-11-07
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10404
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 12 (BITECA manid 2834)
Copied Mallorca (illa / illes): 1301 - 1699 (catàleg de sala)
1401 - 1499 (lletra dels plecs inicials)
Location in witness f. 54r-v
Title(s) Vidal de Blanes i de Castellar d'Oris, Baró de Cotes, Ordinació sobre el dret de reunir-se i de triar procuradors dels creadors, promulgat 1458-11-07
Incipit & Explicits rubr.: [ 54] Translat de vna prouisio feta per lo magnifich mossen vidal castalladoris lochtinent general sobre los creadors poder se aiustar en la sala de la vniuersitat e constituir procuradors e altres coses adeffencio de aquells fer
rubr.: Die Jouis septima mensis Septembris anno anatiuitate domini Mo cccco L. octauo
intr.: Die et anno predictis magnificus dominus vitalis castalladoris miles lochtinent … tenoris sequentis subsignando ipsam sua propria manu
dispositio: Ab tenor delas presents dona licencia als creadors o censalistes dela consignacio dela vniuersitat de Mallorques … [ 54v] … fer e formar en poder den Scriua dela dita consignacio qualseuol jnstrument de Sindicat o procura vidal castelladoriz
nota: Precedens translatum continuatum Jn hac presenti folea … fuit hic appositum sigillum mjnus dicte Curie et Jmpressum
Note segueixen textos en llatí amb rúbriques en català fins al f. 57
ID no. of Witness 2 cnum 10521
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 10 (BITECA manid 2382)
Copied Ciutat de Mallorca: 1401 - 1420 (primera part)
Ciutat de Mallorca: Onofre Canet [?] (GEM), 1451 [?] - 1490 [?] (segona part)
Location in witness ff. 242v-243v
Title(s) Vidal de Blanes i de Castellar d'Oris, Baró de Cotes, Ordinació sobre el dret de reunir-se i de triar procuradors dels creadors, promulgat 1458-11-07
Incipit & Explicits rubr.: [ 242v] Translat de vna prouisio feta per lo magnific mossen vidal Castalla doriç loctinent general sobre los creadors poder se aiustar en la sala dela vnjuersitat e constituhir procuradors e altres coses adeffensio de aquells fer
rubr.: Die Jouis septima mensis Septembris Anno anatiuitate domini .Mo. cccco. Lo. octauo
intr.: D2Je et anno predictis Magnificus dominus vitalis castelladoriz miles … tenoris sequentis subsignando ipsam sua propria manu
dispositio: A3B tenor delas presents dona licentia als creadors o censalistes dela consignatio dela vniuersitat de Mallorques … [ 243] … fer e fermar en poder del scriua dela dita consignatio qualseuol instrument de sindicat o procura. Vidal castella doriz.
nota: P3recedens translatum continuatum in hac presenti folea … [ 243v] … fuit hic appositum sigillum minus dicte Curie et impressum
Note segueixen documents en llatí fins al f. 248
Record Status Created 2008-11-11