Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10930
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó [?]
Titles Clàusula sobre un privilegi dels censals nous
Date / Place promulgat 1418 [?] - 1458 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10403
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 12 (BITECA manid 2834)
Copied Mallorca (illa / illes): 1301 - 1699 (catàleg de sala)
1401 - 1499 (lletra dels plecs inicials)
Location in witness f. 53r-v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Clàusula sobre un privilegi dels censals nous, promulgat 1418 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 53] Translat de vna clausula contenguda e continuada en hun priuilegi per lo S. Rey attorgat als compredors dels censals nous o ara de xv. per M. e sentencia per lo dit Senyor donada e publicada en lo camp dela pescare sots a xxi de agost any M cccc xxxxvij. lo qual priuilegi e jnterpretacio de la dita sentencia es en sa propria forma en la casa del E[..]iu dels honorables jurats la qual clausula es dela tenor seguent
dispositio: E per ques tropien persones que vullen comprar los dits censals que de nou se han encarraguar sobre lo dit auant … [ 53v] … per qualseuol causa o raho ne les pensions de aquells. [una mà posterior afegí:] del matex privilegi gosen los altres censals en cartes 46.
Note a la taula “Clausula de un Pri. Que censals nous nos poden emparar ni secrestar”. Següent disposició en llatí
ID no. of Witness 2 cnum 10520
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 10 (BITECA manid 2382)
Copied Ciutat de Mallorca: 1401 - 1420 (primera part)
Ciutat de Mallorca: Onofre Canet [?] (GEM), 1451 [?] - 1490 [?] (segona part)
Location in witness ff. 240v-241
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Clàusula sobre un privilegi dels censals nous, promulgat 1418 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 240v] Translat de vna clausula contengude e continuade en hun priuilegi per lo Senyor Rey atorgat als compradors dels censals nous o ara [tatxat al marge a raho] de xv. per .M. e sentencia per lo dit Senyor donade e publicade en lo camp dela pescara sots a xxj. de agost any .M. cccc. xlvij. lo qual priuilegi e Jnterpretatio de la dita sentencja es ensa propria forma enla casa del Erxiu dels honorables Jurats la qual clausula es dela tenor seguent
text: E5 Per ques tropien persnes que vullen comprar los dits censaks que de nou se han en carragar sobre lo dit auanç. Declaram e volem que los dits censals que per la dita vniuersitat jurats e clauaris se han auendre … [ 241] … per qualseuol causa o raho ne les pensions de aquells
Note segueix un text en llatí fins al f. 242
Record Status Created 2008-11-11