Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1092
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number Esp. 19 Fol (4)
Imprint Barcelona: Carles Amorós [?], 1520 ca. (García Craviotto)
1501 a quo (J. Riera)
Johannes Rosenbach [?], 1496 ca. (Goff)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 4 (= I + 2 + I)
Collation a2
Page Layout 43 línies (f. aii)
Size pàgina 284 × 200 mm
caixa 230 × 150 mm (f. a ii)
Font gòtica 310 G (dues línies al f. 1), 135 G (títols), 92 G
Pictorial elements Caplletra gravada il·lustrada amb motius vegetals
Condition folis de guardes en blanc, llevat d'alguna nota
Binding de la Biblioteca de Salvà
Previous owners (oldest first) Vicent Salvà i Pérez, llibreter 1849 ad quem
Ricardo Heredia y Livermore, Comte de Benahavis 1891 a.
Jaume Espona i Brunet, bibliòfil 1958 ad quem
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Relligat amb manid 1563 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (2). Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
manid 1563 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (2). Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
Relligat amb manid 2237 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (3). Barcelona: Diego de Gumiel, et al., 1496 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
manid 2237 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (3). Barcelona: Diego de Gumiel, et al., 1496 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
Relligat amb manid 2457 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (5). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-15. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2457 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (5). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-15. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
Relligat amb manid 2036 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (6 i 7). Jaume de Vingles, per a Barthomeu Aguilar, 1510-11-02. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 2036 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (6 i 7). Jaume de Vingles, per a Barthomeu Aguilar, 1510-11-02. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
Relligat amb manid 2461 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (8). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
manid 2461 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (8). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
Relligat amb manid 2462 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (9). Barcelona: Jaume de Vingles, 1520 ca. Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
References (most recent first) Descrit per: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Facsímil: Reproducció parcial dels capítols atorgats a l'estament eclesiàstic per Ferran II. Exemplar BdC Esp 19 Fol (4) (2003)
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 222 , n. 515
Descrit per: Avenoza (1999), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:395 , n. Postinc. 89
Catalogat a: Norton (1978), A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal. 1501-1520 , n. 205
Catalogat a: Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke (1928-81), Deutschen Staatsbibliothek zu Berlin. Gesamtkatalog der Wiegendrucke 8 , n. col. 303
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1296
Tractat a: Brocà i de Montagut (1907), Taula de les Stampaçions de les Constitucions y altres drets de Cathalunya y de les costumes y ordinaçions de sos diverses paratges 123-24 , n. CXCVII
Catalogat a: Salvá y Mallén (1872), Catálogo de la Biblioteca Salvá, escrito por D. Pedro Salvá y Mallén, enriquecido con la descripción de otras muchas obras, de sus ediciones 2:689 , n. 3641
Note al capdamunt del f. de guarda preliminar s'ha escrit a ploma “tortosa”, al final “salva” a llapis i al f. 1 diverses anotacions modernes, a llapis. Relligat juntament amb d'altres impressos. Salvá posseïa dues edicions diverses “que parecen del mismo impresor: se distinguen en que la una no lleva calderon al principio, y tiene de letra mui gruesa la línea Ferdinandus .iij. Rex. y ademas al fin las armas reales y dos adornos. Todas estas circunstancias no se dan en la otra” (2, p. 689). Martín Abad esmenta un exemplar a la Law School Library que no es troba a la biblioteca

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3310
Location in volume ff. 1-2v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1544
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic
Language català
Date promulgat 1496-04-23
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Ferdinandus .ij. Rex.
intr.: Hoc est translatum fideliter sumptum Barchinone etcaetera. In nomine domini nostri jesuchristi. Pateat vniuersis … quidem capitulorum vna cum dictis responsionibus decretationibus : et prouisionibus tenores sequitur per ordinem in hunc qui sequitur modum
tit.: Que sia obseruada la concordia dela reyna dona Elianor ab lo cardenal de Conmenge ensemps ab los capitols vulgarment dits de sanct Cugat ab altres coses. C .i.
text: E5 Primerament suplica humilment lo stament ecclesiasticha. U. R. excellencia que sia obseruada la concordia … [ 2v] … Datum in villa de Almansa die .xx.iij. mensis Aprilis anno anatiuitate domini Millesimo .cccc.lxxxxvj. regnorumque (…) Granate aut anno. vero. Yo el Rey
conf.: Uidit dela caualleria. Uidit generales thesaurarius … Jn curia .ij.flo.cl.viij. REJSTRATA
References (most recent first) Marnierre (1999), Inspecció personal
Number of additional copies of edition 4
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1310
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Incunable 51 (4)
Title(s) in copy Constitucions | de Catalunya ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 602 + III (volum)
ff.: 2 (obra)
Size pàgina 295 × 200 mm
Condition en bon estat
Binding antiga, en cuir sobre cartó
Previous owners (oldest first) Josep Bus i Domènech, argenter 1700 [?] - 1800 [?] (ex-libris mà del s. XVIII)
References (most recent first) Arxiu de la Corona d'Aragó (1993), Catálogo de incunables , n. 51
Avenoza (1994), Inspecció personal
García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:395 , n. Post-inc. 89
González Hurtebise (1920), Guía histórico-descriptiva del Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona , n. 51?
Note comprat a un llibreter de Barcelona. Volum amb notes marginals a ploma que aplega diverses obres

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1311
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number B-60/1/1-VI | Antic A.1/1/2-VI
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 2
Size pàgina 287 × 210 mm
Binding exemplar protegit per cobertes de paper gruixut
References (most recent first) Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat 27
Microfilm de l'incunable B-60/1/1-VI de la BUB. Concòrdia de la reyna dona Elionor (2001)
García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:395 , n. Post-inc. 89
Note notes marginals en llatí. Segons aquesta impressió es tractaria d'un document fet a Almansa el 23-04-1496

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1362
City and Library Urbana University of Illinois at Urbana-Champaign Library
Collection: Call number Incunabula Q. 946.7 Sp15f15--
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 2
Size pàgina 290 × mm
Font gòtica 98G
Binding moderna
Previous owners (oldest first) New York: Shapiro 1972-07-17
References (most recent first) Laurenti et al. (1994), “La colección hispánica de incunables en la universidad de Illinois”, Sonderdruck aus De orbis Hispani linguis litteris historia moribus. Festschrift für Dietrich Briesemeister zum 60. Geburtstag 551 , n. 4
Harman (1979), Incunabula in the University of Illinois Library at Urbana-Champaign , n. 888
Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. F-72
Note Laurenti et alii proposen com a data ca. 1500

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1251
City and Library Washington (D.C.) Library of Congress
Collection: Call number LAW
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 2
Size caixa 235 × 148 mm
Font gòtica
Condition sense foliar
References (most recent first) Library of Congress Online Catalogue [catàleg a Internet] (2004)
Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. F-92

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-06