Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10928
Authors Berenguer d'Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau
Titles Ordinació sobre els censals
Date / Place promulgat Barcelona 1441-04-04
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10401
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 12 (BITECA manid 2834)
Copied Mallorca (illa / illes): 1301 - 1699 (catàleg de sala)
1401 - 1499 (lletra dels plecs inicials)
Location in witness ff. 26v-29v
Title(s) Berenguer d'Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau, Ordinació sobre els censals, promulgat 1441-04-04
Incipit & Explicits rubr.: [ 26v] Carta delas absolucio diffinicio renunciacio e relaxacio fetas ala Vniuersitat e Regne de Mallorques del residuum lo qual se hauia aconuertir en quitacio de censals [afegit per mà posterior més cursiva] segons appar desus en la carta xvj en lo principi
pream.: J6n dei nomine Nouerint vniuersi Quod diebus anno et loco jnferis scriptis et continuatis presente et vocato me Gabriele canyelles … [ 27v] … continentis seu tenoris
dispositio: Los molt honorables mossen huguet fiueller (…) hauents de aço plen poder dela maior part dels creadors censalistes dela vniuersitat dela Ciutat e Regne de Mallorques … [ 29] … dels creadors dessus dits domiciliats en Barchinoa e en lo principat de Cathalunya
concl.: De quibus absolutione diffinicione renunciatione et protestatione preexpressis … dictorum honorabilium dominorum consiliariorum
datatio: Et per dictum honorabilem Petrum de sancto clemente Jntus eandem dominii consilij dicte Ciuitatis Barchinone Quarta die Aprilis anno … [ 29v] … predicto Millesimo CCCC Quadringentesimo Quadragesimo primo
testimonis: presentibus testibus discreto Francisco martinj notario … testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis
certificació: Sig ✠ num mei Gabrielis canyeles auctem Regia notarij publici … Et duodecima caualler
Record Status Created 2008-11-11
Updated 2008-11-11