Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10927
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Disposició sobre taxes del regne de Mallorca
Date / Place promulgat Barcelona 1432-06-05
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
IMPOSTOS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10400
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 12 (BITECA manid 2834)
Copied Mallorca (illa / illes): 1301 - 1699 (catàleg de sala)
1401 - 1499 (lletra dels plecs inicials)
Location in witness ff. 21v-26
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Disposició sobre taxes del regne de Mallorca, promulgat 1432-06-05
Incipit & Explicits rubr.: [ 21v] Sentencia arbitral dada per lo Senyor Rey sobre los actes dela consignacio
intitulatio: E4n nom de deu sia atots cosa manifesta que nos don Alfonso per la gracia de deu Rey de Arago … e de Serdanya
dispositio: Com a Rey e Senyor e arbitre ar [f. 22] bitrador e amigable composador concordantment elet entre e per los Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques … [ 25v] … stant absents cascuna deles parts dessus dites
datatio: E publicada de son manament per mi Johan olzina Secretarj seu e notarj deuall scrit lo Cinquen dia del mes de Juny del any dela natiuitat de nostre Senyor Mil. Quatre cents Trenta dos del Regne del dit Senyor deset
testimonis: Presents e conuocats a aço per testimonis lo [f. 26] noble mon [sic] Ramon de peralles … e Nuguet de pachs Ciuteda de Mallorques
auten.: Senyal ✠ denos don Alfonso per la gracia de deu Rey Darago … manam esser posat nostre segell comu en pendent per maior corroboracio de aquell
certificació: Sig ✠ num mei Johannis olzina Secretarij domini Regis predicti … en aquells e cascun dells xxiiij dessus es et xxv. e mes
Note una nota marginal a sota la rúbrica “Aquesta sentencja es stada dada assi en Mallorques a v. de Juny de 1432”
Record Status Created 2008-11-11
Updated 2008-11-11