Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10925
Authors Gilabert de Centelles i de Montcada, Baró de Centelles
Titles Ordinació sobre quan s'ha de respondre si es planteja una demanda i altres disposicions
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1424-11-17
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 9835
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 24 (BITECA manid 2377)
Copied 1451 - 1500
Location in witness ff. 114v-115
Title(s) Gilabert de Centelles i de Montcada, Baró de Centelles, Ordinació sobre quan s'ha de respondre si es planteja una demanda i altres disposicions, promulgat 1424-11-17
Incipit & Explicits intr.: [ 114v] [I2]Tem xxij die mensis Martij anno anatiuitate domjni Millesimo.CCC.lio. Comparuit Martinus de burnau … ordinationem sequentem
rubr.: Que aquells contra los quals es posade demanda responguen dins hun jorn
text: [M2]Ana lo Noble senyor en gilabert de santeles Gouernador del regne de Mallorques al vaguer dela Ciutat he al balle he vaguer defora que en tots clams que seran posats en llurs corts destrenguen aquells contra los quals seran posats … [ 115] … dins spay de hun Jorn tota appellacio remoguda
Note al marge, lletra posterior “Ordinacio Gilaberti de Centellas”. Segueix en llatí fins al f. 117r, 117v en blanc
ID no. of Witness 2 cnum 9834
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 24 (BITECA manid 2377)
Copied 1451 - 1500
Location in witness ff. 114r-v
Title(s) Gilabert de Centelles i de Montcada, Baró de Centelles, Ordinació sobre quan s'ha de respondre si es planteja una demanda i altres disposicions, promulgat 1424-11-17
Incipit & Explicits rubr.: [ 114] Quod fiat Juris firma ab vtraque parte
text: [I2]Tem que nengu dels Balles vaguers consols dela mar he altres officials scriuans deles Corts no gosen reebre clams supplications ho en altre manera demandes … [ 114v] … E aço sots pena de pagar los emoluments que al senyor Rey se partanyien
ID no. of Witness 3 cnum 9906
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 25 (BITECA manid 2378)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness ff. lxxxxviiij-cijv
Title(s) Gilabert de Centelles i de Montcada, Baró de Centelles, Ordinació sobre quan s'ha de respondre si es planteja una demanda i altres disposicions, promulgat 1424-11-17
Incipit & Explicits intr.: [ lxxxxviiij] Adueniente autem die veneris xvij Septembris anno anatiuitate domini Mo. cccc xxiiij … tenores sunt qui sequuntur
intr.: [ lxxxxviiijv] Com per jnformatio dequen solemnament rabuda per nom e per part del honorable loctinent de Gouernador del Regne de Mallorques apperegue … tenor talis est
dispositio: Jtem est deconsuetudine … [ c] … seu eorum surrogatos
acc.: Quia fiat Juris firma ab vtraque parte
dispositio: Jtem que ningu dels balles vegueres consols del amar e altres officials scriuans deles corts no gosen rebre clam suplications o en altre manera demandes … los emoluments que al Señor Rey se pertanyen
intr.: Item xxij. Die mensis Marcii anno anatiuitate dominj M.ccclj … ordinationem seguentem
dispositio: [ cv] Que aquells contra los quals es posada demanda responguen dins vn jorn … Mana lo Noble Señor en Gilebert de Sentelles (…) tota appellatio remoguda
Note segueix en llatí fins al f. cijv. Foli ciij en blanc
Record Status Created 2008-11-11