Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1091
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Enric Bayerri i Bartomeu
Title Los códices medievales de la Catedral de Tortosa. Novísimo inventario descriptivo
Place / Publisher Barcelona: Porter
Date / Location 1962: pp. 698
Held by Barcelona: Biblioteca de treball LL Df (Bay) VB
Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva) LL Df (Bay) VB
Source of Data for Witnesses cnum 260 MS: Desconegut, Llibre de la Confraria de Madona Santa Maria dels preveres de Tortosa, escrit 1345 ca.. Tortosa: Arxiu Capitular, Cod. Núm. 263
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2302 MS: Tortosa: Arxiu Capitular, Ms. 153. 1440 a quo - 1500. Francesc de Pertusa, Memorial de la fe cristiana, escrit 1440-12-06 ad quem.
manid 1210 MS: Tortosa: Arxiu Capitular, Ms. 179. 1401 - 1500. Desconegut, Ofici de Diumenge de Rams, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 1190 MS: Tortosa: Arxiu Capitular, Cod. Núm. 263üMs. 263. 1345 a quo - 1400. Desconegut, Llibre de la Confraria de Madona Santa Maria dels preveres de Tortosa, escrit 1345 ca.
manid 2135 MS: Tortosa: Arxiu Capitular, Ms. 239. Bologna:, 1401 - 1500. Desconegut, Rodes i taula de còmput eclesiàstic per trobar les festes movibles, compilat 1301 - 1400.
manid 2150 MS: València: Catedral, Ms. 243. 1440 a quo. Francesc de Pertusa, Memorial de la fe cristiana, escrit 1440-12-06 ad quem.
manid 1802 MS: València: Catedral, Ms. 267. València: Francesc de Pertusa, 1440-12-06. Francesc de Pertusa, Memorial de la fe cristiana, escrit 1440-12-06 ad quem.
Source of Data for Persons bioid 1265 Francesc de Pertusa, fe catòlica romana
Source of Data for Libraries libid 1036 Tortosa: Arxiu Capitular
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-03-16