Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1091
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 54 | Antic 21-4-11 | Antic x.13.22 | Antic 31-4-11 -Faraudo- | Antic
Title of volume Serradell | poesias | MS | 54 | BUB ( al teixell modern)
Testament poètic del famós Serrallonga, y Complans en la presa de la ciutat de Constantinopla ( a la portadella, mà del s. XIX)
Copied 1452 a quo (colofó del Testament)

External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 82 (= I + 1-81) (fol. moderna)
ff.: I + i-xlvij + l-lviiij + lxxiiij-lxxxxvij (fol. antiga)
Collation 122 213/12 310 46-11/12-17,20-22 54/
Page Layout 19 línies (ff. 1-45)
18/20 línies (ff. 45v-81)
16 línies (f. 52)
Size pàgina 137 × 97 mm (f. ii)
caixa 92 × 68 mm (f. ii: f. i-xlv)
caixa 81 × 65 mm (f. xlvi: ff. 45v-81)
caixa 100 × 75 mm (ff. 55-57)
Hand dues mans: una gòtica força acurada (ff. 1-42)
una segona mà, més cursiva (ff. 45v-80v)
Watermark carro de dues rodes, difícil d'identificar en estar tallat (a tot el volum)
Pictorial elements Altres: sense decoració
Tocs de color alguns tocs de tinta més clara que la del text a les inicials, que potser fos groga originalment (només a la primera obra)
Other features Justificació: a punta seca (primera part (primera obra))
Pautat: amb línies de guia per als renglons (primera part)
Ús de la primera línia de la pauta: la primera línia de la justificació en blanc (primera part)
Perforacions: són molt poc visibles les quatre perforacions que serviren per traçar les línies verticals de la justificació, ja que es troben als marges extrems i han desaparegut en la major part dels folis (primera part)
Justificació: a mina de plom, molt tènue, que no marca el marge inferior de la caixa (segona part (resta del volum))
Pautat: sense línies de guia per als renglons (segona part)
Ús de la primera línia de la pauta: la primera línia, generalment, ha quedat en blanc i també hi ha una línia en blanc entre les dues estrofes que ocupen cada full (segona part)
Perforacions: trobem altre cop restes de les quatre perforacions rodones, en la mateixa posició que a la primera part
Reclams: sense reclams visibles
Signatures: sense restes de signatures de quadern
Condition són en blanc els ff. 42v-45r, 53v-54v i 57v; entre el foli 57 i el 58 es veuen 10 talons. Volum amb doble foliació, una de moderna i una altra d'antiga; la moderna, a llapis, numera des del f. 48 fins al final; és difícil reconstruir la seva estructura, donat que s'han perdut molts folis i que l'estat dels quaderns no ajuda gaire; del segon quadern probablement en manquen dos folis al final i, probablement, un a l'inici; del tercer quadern s'ha tallat la segona part, restant visibles els deu talons; del quart quadern manquen els cinc primers folis i els 18è i 19è; del quadern final no podem reconstruir l'estructura
Binding moderna, de cartó, molt deteriorada; la coberta inferior i els darrers folis s'han desprès
Associated persons Altres al f. 81 final -avui desprès- es transcriu un albarà de Joan Claver, clergue secular
Altres a favor de March Vidal (Floruit 1505) (“Yo Joha n clau er p reuere beneficiat en lo monestir de pedralbes e procurador (…) en lur nom he rebut de vos en march Vidal (…) p er lo mes de octubre e viiij sous [?] per lo mes de nohembre (…) de ma mia a xiiij de dembre ay [sic] sus dit so es Mill sincents e si[nch]”)
Other Associated Texts cnum 1859 MS: Desconegut, Plors, plants, senglots e gemechs de congoxa, escrit 1453-06 post quem - 1453-09 ante quem. Barcelona: Catalunya (BNC), 165, 1801 - 1900
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial del Ms. BUB 54 (2000)
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (1999), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (1999), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:57-8
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 40 , n. o
Note al final del volum hi ha anotacions diverses, algunes de la mateixa mà en vulgar i llatí, que són proves de ploma, la primera pot reproduir uns versos: “Tro al present jorn de vuy | E dic ma culpa”. Volum format per dues unitats codicològiques

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1371
Location in volume ff. i-xlij (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1926
Bernat Serradell. Un jorn, cansat de treballar
Language català
Date escrit 1422-01-22 - 1424
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i] Prolech e jntroducio del testament den Serradel de vich
text: Vn jorn cansat de treballar | E disijos de rapausar | Quant uespre fo | Eu retorne a la mayso … [ xlij] … Per escapar | Tota la njt vau camjnar | Tro fuy aci | E ueus ço quez stat de my
colofó: vndecima mensis desembris año .1452. deo gratias
Poetic Stanza 1473 vv.
Note el v. 333 de l'edició de Pacheco ocupa en el manuscrit dues línies d'escriptura. Al f. xlijv s'ha copiat: “Complants dela presa del”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 114
Location in volume ff. xlvv-lv (fol. ant.)
ff. 45v-53 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1082
Desconegut. Plors, plants, senglots e gemechs de congoxa
Language català
Date escrit 1453-06 post quem - 1453-09 ante quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlvv] Complants dela presa del contestinoble
text: Plors plants senglots e gemechs de congoya … [ lv] … vullats gujar / car uos sou lur muralla
Condition incomplet
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 7, 6 x 8, 1 x 7, 13 x 8
Note manquen els vv. 81-144, 160 i 215 de l'edició de Riquer. L'absència dels vv. 81-144 ha estat produïda per la pèrdua de dos folis. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornade”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2941
Location in volume ff. lvii-lviiii (fol. ant.)
ff. 55-57 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3096
Desconegut. Tractat sobre l'orgull (fragment)
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ lvii] Primerament dic que alguna cosa no es vill sino aquela que deu no fa ço es peccat Car totes les sues son nobles e bones E lom fa mal en dues maneras o en pensa o en obra … [ lviiii] … que obediensia uolia e no pas sacrifici Empero diu albanus que alguna persona
Condition fragment
References (most recent first) Avenoza (1997), Inspecció personal
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 377
Location in volume ff. lxxiiij-lxxxxv[j]v (fol. ant.)
ff. 58-80v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5280
Desconegut. Per sercar lo loc on seria
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 58] Per sercar lo loc on seria | Aquest rey gran | Van sen donch dret camjnant … [ 80r-v] … Desque nasquj | Tro al present jorn de vuy | E dic ma culpa
colofó: Jpsi uero mortuj sunt et viuunt Jn eternum Sapiencie et scribitur presens uerbum transumptiue autem in officio diurno
Poetic Stanza 900 vv.
References (most recent first) Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:84
Note es veuen alguns versos ratllats; es repeteixen les línies corresponents als vv. 267-268, 495, 536-538 i 543 de l'edició de Faraudo; en diverses ocasions un vers ocupa dues línies d'escriptura, o dos versos s'enclouen en una sola línia
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28