Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10913
Authors Martí I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Capítols sobre el guiatge
Date / Place promulgat Barcelona 1409-03-23
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Texts probablement formen part de texid 1746 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1409
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9852
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 3 (BITECA manid 2368)
Copied 1401 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 437v-438
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols sobre el guiatge, promulgat 1409-03-23
Incipit & Explicits rubr.: [ 437v] Gujdaticum omnibus nacionibus quilius uis venientibus pro populando jn Regno Maioricarum
intitulatio: [M]3artinus dei gratia Rex Aragonum … et Ceritanie
salutatio: dilectis et fidelibus Gubernatorj … salute et dilectione
pream.: Ecce ipsi nos pretextu armamenti … quoddam capitulum tenoris sequentis
text: Item con sia a la dita vniuersitat per specials priujlegis […]als atorgat que alcun qualsevulla aportant graxa o altres vituales en la Ciutat o illa de Mallorques en bens ni en persona … [ 438] … aquells dits nouels pobladors no eran tenguts e obligats al dit senyor Rey o a les dites persones habitants en la dita Jlla de Mallorques. Plau al senyor Rey Et a propter vobis (…) prouiderimus
datatio: Datum Barchinone vicesima tercia dei Marcij anno anatiuitate dominj Mo cccco nona bonatus P.
Record Status Created 2008-11-06
Updated 2008-11-06